Официалното име на ЮНЕСКО е Организация на Обединените Нации за образование, наука и култура, съкратено ЮНЕСКО. Представители на подготвителния комитет на ЮНЕСКО от 37 страни се събраха в Лондон, Великобритания на 16 ноември 1945 година, и приеха «Хартата на ЮНЕСКО» за създаване на ЮНЕСКО и укрепване на световния мир чрез международно сътрудничество в областта на образованието, науката и културата след Втората световна война.

Основната цел на ЮНЕСКО е да подпомага международното сътрудничество чрез образование, наука и култура, да допринася за мира и устойчивото развитие, като същевременно подобрява всеобщото уважение към правосъдието, закона, правата на човека и основните свободи.

Функции на ЮНЕСКО

  1. Лаборатория на идеи – Прогнозиране на бъдещи ключови проблеми и определяне съответните стратегии и политики за решаването им
  2. Определител на стандарти – Определяне съответните норми чрез изясняване на основните морални, нормативни и интелектуални въпроси
  3. Информационен център – Събиране и разпространение на информация и прецеденти на знания, откриване и тестване на иновативни дейности
  4. Изграждане на капацитет в държавите-членки – Развитие на човешкия и институционален капацитет на страните-членки
  5. Катализатор на международното сътрудничество – Служи като катализатор за развитие на сътрудничеството

 

UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity

Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003

Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions 2005

Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 1972

Вижте повече на: en.unesco.org/about-us/introducing-unesco