Open access ressourcesЮНЕСКО предоставя директен достъп до онлайн инструменти за опазване на живото наследство

 
27 март 2020
 
През последните години Секретариатът на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство разработи инструменти за управление на образованието и знанието, за да предостави онлайн данни и ресурси на всички заинтересовани страни, участващи в опазването на живото наследство.

Нашите основни ресурси: