След приемането на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство през 2003 г., се предприемат все по-големи научни изследвания за нейния произход, цели, употреба, прилагане и въздействия.
Въпреки, че някои от тези изследвания са добре известни и широко разпространени, значителна част от тях е трудно достъпна.

Поради тази причина, Секретариатът стартира интерактивна библиография за научноизследователски работи, свързани с Конвенцията. Под домакинството на ЮНЕСКО и воден от независими изследователи, този проект възнамерява да подобри разпространението на свързаните с ICH изследвания за всички заинтересовани страни, участващи в прилагането на Конвенцията от 2003 г. (държави - страни по конвенцията, общности, гражданско общество, практикуващи и други) и да насърчи по-добрата комуникация сред изследователите, работещи в областта на нематериалното културно наследство.


Учените, които инициират проекта и координират библиографията са Chiara Bortolotto, Harriet Deacon, Cristina Amescua и Misako Ohnuki (можете да се свържете с тях на адрес: Coordinators-ICHCRB@lists.unesco.org ).

Приканваме изследователската общност да разгледа включените в библиографията 1000 статии, разделени по теми, географски области или език и да допринесе за дейността чрез добавяне на нови онлайн научни статии и разработки.
Проектът може да засили разпространението на свързаните с ICH проучвания в академичната общност и да насочи бъдещите изследователски дейности към области с особена нужда, както и да помогне за прилагането на Конвенцията и за оценка на нейното въздействие на международно, регионално и национално равнище.


С повече информация, свързана с прилагането на Конвенцията от 2003 г., целите и координацията на проекта, както и начините да предложите нови доклади, статии и разработки може да се запознаете на сайта:

Изследователски справки за прилагането на Конвенцията от 2003 г.

 

Изследователската библиография на Конвенцията от 2003 г. предоставя интерактивна библиография на научноизследователските справки, свързани с Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство и нейното прилагане.

Въз основа на работата, започната през 2012 г., този проект е домакинстван от ЮНЕСКО и ръководен от редакционна група от независими изследователи, с подкрепата на доброволци изследователи.

С цел насърчаване на по-добрата комуникация между изследователите, работещи в областта на нематериалното културно наследство, и засилване на разпространението на научните изследвания, свързани с ICH, за всички заинтересовани страни, участващи в прилагането на Конвенцията от 2003 г. (държави - страни по конвенцията, общности, практици, гражданско общество, секретариат на ЮНЕСКО и други)

Disseminate research for all stakeholders
© UNESCO