Eмблемата на Конвенцията от 2003 г. е избрана от Генералната Асамблея на нейната втора сесия. По проект на Драгутин, Дадо Ковачевич, Хърватия.

© UNESCO 2008

Тази страница е посветена на използването на емблемата на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство. Тази емблема се свързва с емблемата на ЮНЕСКО и не може да се използва отделно.

Използването на емблемата на Конвенцията се регулира от Оперативните директиви за прилагане на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство (Глава IV.2), които са приети през юни 2010 г. от Генералната Асамблея на държавите-участнички по Конвенцията от 2003 г., и Директивите за използване на Името, Акронима, Логото и Интернет имената на домейна на ЮНЕСКО, приети през ноември 2007 г. от Генералната конференция на ЮНЕСКО.

(английски|френски|испански|руски|китайски|арабски|многоезичен).

Преди да подготвите молбата си за използване на емблемата, ви препоръчваме да се запознаете с Общите принципи.

Ако имате някакви въпроси, моля свържете се с ICH-emblem.