Накратко за Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО:

Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа е създаден през 2008 г., и е регистриран като неправителствена организация в съответствие с българското законодателство.

С Резолюцията, приета на 35-та сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО през октомври 2009 г., Регионалният център е признат за регионален център (категория 2) под егидата на ЮНЕСКО.

Обхват: По време на последната сесия на Генералната Асамблея две нови държави-членки от Югоизточна Европа бяха единодушно и с ентусиазъм приети за част от Центъра. До днес броят на държавите-членки е 14: Албания, Армения, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Кипър, Грузия, Гърция, Черна гора, Румъния, Сърбия, Словения, Северна Македония, Турция и Украйна. Очаква се през следващите години обхватът на Регионалния център да се разшири.

Мисия на Регионалния Център София:

  • Насърчаване на сътрудничеството в областта на нематериалното културно наследство на национално, регионално и международно ниво;
  • Провеждане на инициативи по опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство на страните от Югоизточна Европа;

WEB: unesco-centerbg.org

 

ЕАФФ е член на Генералната Асамблея като НПО.
Президентът на ЕАФФ – Калоян Николов е член на Изпълнителния съвет на Центъра.