Европейският TV шампионат „Euro Folk 2024” се провежда в рамките на Музикални празници „Euro Folk 2024” – Светът е телевизия. Музикалните празници „Euro Folk” се провеждат и през цялата 2024 година под егидата на Европейската Асоциация за Фолклорни фестивали – EAFF. През 2023 година в Музикални празници “Euro Folk” се проведоха деветдесет международни музикални фестивала от различни европейски държави, а през 2024 година освен тях и Европейския телевизионен фолклорен шампионат, oчакваме да се включат и други фестивали за традиционни народни изкуства.

Регламент

Участие

За участие в Eвропейския TV шампионат „Euro Folk 2024” може да се включи всеки колектив или индивидуален изпълнител, който изпълни следните условия:

1. Попълни заявка за участие;
2. Изпрати на посочения по-долу адрес свои изпълнения, записани на DVD. Ако сте участвали във фестивал от Музикални празници "Euro Folk" участвате с готови записи от фестивала.
3. Плати на посочените по-долу банкови сметки 150 лева такса за участие.  Тази сума се зачита и за членски внос в Европейската Асоциация за Фолклорни Фестивали – EAFF за 2024 година.

Излъчвания

Включените в Eвропейския телевизионен шампионат „Euro Folk 2024” изпълнения ще се излъчват по Световната интернет телевизия “EuroFolkTV” на адрес http://tv.eurofolk.com най-малко един път дневно в продължение на един месец. В програмата на съответния месец за излъчване се включват изпълнения на колективи и индивидуални изпълнители, подали заявката най-малко 60 дни преди началото на месеца. Например през месец януари 2024 година ще бъдат излъчени изпълнения на колективи, подали заявка до края на месец октомври 2023 година.

Класиране

Класирането ще се извършва по броя на гласовете от публиката, подадени в E-mail eaff@eaff.eu. Съобщението трябва да съдържа следния текст:
„За конкурса –  номера на категорията и номера на съответното изпълнение.”
От един електронен адрес ще се брои само по един глас за всяка категория за съответния месец.

Награди

Във всяка от посочените категории всеки месец ще се определя Европейски шампион. Категориите са:

1. фолклорни песни;
2. фолклорни танци;
3. индивидуални изпълнители;
 

Наградените колективи и индивидуални изпълнители получават диплом за Европейски шампион в съответната категория.

Всеки месец получилото най-много гласове изпълнение печели Grand Prix. Колективът, получил Grand Prix, получава Диплом за Европейски шампион по фолклор за съответния месец. Наградените колективи получават дипломите си чрез кмета на съответната Община.

През януари 2025 година ще се проведе конкурс за годишните Европейски шампиони по категории и Grand Prix. В него участват победителите от дванадесетте месеца на 2024 година. Участниците, получили награди, получават диплом за европейски шампиони по съответните категории, а ръководителите им – диплом за Maestro на Euro Folk Academy

Общи условия

Всеки от участниците дава съгласие като носител на авторските права изпълненията им да се излъчват в телевизионните продукти на Euro Folk Academy.

Хонорари на участниците в Европейски телевизионен фолклорен конкурс „Euro Folk” не се заплащат.

Банковата сметка за заплащане на таксата за участие от 150 лева е:
    
 First Investment Bank
 Клон Велико Търново
 IBAN No: BG76FINV91501215318742
 BIC: FINVBGSF
 за EAFF.

 Сумата се заплаща след потвърждаване на заявката от страна на EAFF.
 
 Адресът, на който трябва да се изпрати DVD със записите е:
 
 България, 5002 гр. Велико Търново
 ул. "Никола Габровски" 47, ПК 27A
 European Association for Folklore Festivals - EAFF
 за Euro Folk
 
Организаторите си запазват правото да не излъчват материали, не отговарящи на минималните художествени или технически изисквания.

Шампиони за Февруари

"Момче плаче" — Ансамбъл за автентичен фолклор "Драгиново" към НЧ "Методий Драгинов - 1936 г."

с. Драгиново, общ. Велинград България
Народни песни

"Влашки танц" — Танцов ансамбъл "Фаворит" към НЧ "Вълчо Русковски - 1894 г."

Угърчин България
Народни танци

"Pansori" — Бола Чой към Корейски Национален университет по изкуства

Сеул Република Корея
Индивидуални изпълнители

Шампиони за Януари

"Мало село" — Фолклорно трио "Авлига" към НЧ "Пейо Крачолов Яворов - 1978"

Дупница България
Народни песни

"Detvianska veselica" — Detský folklórny súbor Ratolesť

Detva, Banská Bystrica Словакия
Народни танци

"Иван на Добра думаше" — Димитър Вълков към Тракийско дружество "Димитър Маджаров"

Кърджали България
Индивидуални изпълнители