18-ата сесия на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство, домакин на която е Република Ботсвана, оцени номинациите, подадени от държавите страни за вписване в списъците на Конвенцията, които включват 45 елемента за вписване в представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството, 6 елемента за вписване в Списъка на нематериалното културно наследство, нуждаещо се от спешно опазване, 4 предложения за Регистър на добрите практики за опазване и 1 молба за международна помощ. 

Представителният списък на нематериалното културно наследство на човечеството на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 г. за опазване на нематериалното културно наследство в момента включва около 704 елемента, съответстващи на 5 региона и 143 държави. 

Той включва форми на изразяване, които свидетелстват за многообразието на нематериалното наследство и повишава осведомеността за неговото значение. Като повишава жизнеспособността на културните практики и ноу-хау на общностите, ЮНЕСКО цели да защити нематериалното културно наследство на общностите в световен мащаб.