Осемнадесетата сесия на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство към Конвенция 2003 на ЮНЕСКО бе открива в курорта „Cresta Mowana“ в Касане, Република Ботсвана на 5 декември 2023 г.

Сесията ще бъде председателствана от Н. Пр. Г-н Мустак Мурад, посланик и постоянен представител на Република Ботсвана в ЮНЕСКО.

На 2 октомври 2023 г. в централата на ЮНЕСКО в Париж се проведе среща за информация и обмен на информация, за да бъдат представени методите на работа на Комитета, както и практическа информация относно тази сесия.

Дневният ред на ICH NGO FORUM в  18.COM е свързан с движение напред с екипната работа на държавни и недържавни заинтересовани страни отвъд 20-та годишнина от Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 г.: Изследване на миналото, настоящето и бъдещето за защита на сътрудничество между много заинтересовани страни.