Wiki Loves Living Heritage е уики инициатива, която отдава почит на 20-ата годишнина на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 г. за опазване на нематериалното културно наследство и тематичната година на Европейските дни на наследството „Живо наследство“. Стартира се фотоконкурс от Европейската мрежа на фокусните центрове за Конвенцията от 2003 г. (ENFP), за да се отбележи и направи видима ярката динамика на живото наследство в Европа. Темата на фотоконкурса е опазване на живото наследство и е отворен за участие до 15 септември 2023 г. за страни в Европа.

Чрез тази кампания ENFP желае да допринесе за документирането не само на живото наследство, но и на огромното значение на хората, които полагат усилия да се грижат, предават и опазват живото наследство на човечеството. Насърчаваме да направим видими носителите и практикуващите наследство, разнообразието от общности и методи за практикуване и предаване на нематериалното културно наследство.

Wiki Loves Living Heritage е инициатива за участие, ръководена от общността, която призовава практикуващи наследство, доброволци на Wikimedia и културни институции по целия свят да документират и празнуват своето живо наследство.

Започнете от страницата на състезанието Wiki Loves Living Heritage и изтеглете снимки от страници на държави, които можете да намерите на тази връзка.