Oт 28 ноември до 3 декември 2022 г. се провежда седемнадесетата сесия на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство, чийто домакин е столицата на Кралство Мароко – Рабат.

Г-н Самир Адахе, посланик и постоянен делегат на Кралство Мароко в ЮНЕСКО, председателства годишното събрание, на което присъстват представители на държавите страни, неправителствени организации, културни институции и други заинтересовани страни от целия свят.

Комитетът оценява номинациите, представени от държавите-страни за вписване в списъците на Конвенцията, а именно: 46 елемента за вписване в Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството, 4 елемента за вписване в Списъка на нематериалното културно наследство, нуждаещо се от спешно опазване, 5 предложения за Регистър на добрите практики за опазване и 1 молба за международна помощ.

Дебатите от седемнадесетата сесия на Междуправителствения комитет се предават чрез уебкаст на техните оригинални езици, както и техният устен превод на английскифренски и испански.

 

Може да научите повече за глобалното събитие от специално организирания брифинг, достъпен в YouTube канала на UNESCO.