На 23 октомври 2022 президентът на Европейската асоциация на фолклорните фестивали – ЕАФФ – г-н Калоян Николов, посети Международния фолклорен танцов и музикален фестивал „BOSPHORUS“, с директор Александър Мойсоски, който се проведе на територията на Община Авджълар, гр. Истанбул, Турция.

По време на събитието, в което участваха 14 групи от 8 държави, г-н Николов се срещна с кмета на Общината Авджълар, Истанбул – г-н Turan Hançerli.

Паралелно с фестивала се проведе среща на Координационното бюро на Мрежата „Пътя на коприната – живо наследство“ /Silk Roads Living Heritage Network Coordinating Bureau Meeting/. Домакин на срещата беше Асоциация за традиционни изкуства /Traditional Arts Association/ - ICH партньор на ЮНЕСКО. На срещата беше подписано „Споразумение за разбирателство“ между президента на ЕАФФ - г-н Николов и  Джи-Сунг Ким, Генерален директор на Международния информационен и мрежов център за нематериално културно наследство в Азиатско-тихоокеанския регион под егидата на ЮНЕСКО (ICHCAP), с акцент върху развитието на мрежата от фестивали, прилежащи към „Пътя на коприната“, съвместни дейности по опазване на нематериалното културно наследство в контекста на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО.

До момента в Мрежата Пътя на коприната – живо наследство /SRLHN - Silk Roads Living Heritage Network/ членуват 40 фолклорни фестивала от 8 държави. „Контактите и добрите отношения между организаторите на фолклорни фестивали от Европа и централна Азия биха поставили началото на отворена платформа за културен обмен“, каза г-н Николов.

Свързани фестивали

7.9
20 – 24 Октомври 2024

International Folk Dance and Music Festival "BOSPHORUS"

Истанбул Турция