Уважаеми членове на ЕАФФ, радваме се да ви съобщим, че кампанията за заявяване на интерес за разширяване на Глобалната мрежа от фасилитатори на 2003 Конвенцията за Опазване на Нематериалното Културно Наследство е стартирана.

Може да прочетете повече за кампанията тук: https://ich.unesco.org/en/news/international-call-expansion-of-the-global-network-of-facilitators-of-the-2003-convention-13413

Целта на кампанията е разширяване на Глобалната мрежа от фасилитатори за покриване на растящите географски и тематични искания на Конвенцията.

Моля да обърнете внимание, че заинтересованите експерти в сферата на нематериалното културно наследство са поканени да подадат своите заявки за включване в Мрежата лично, директно към Секретариата най-късно до 15 август 2022.

В тази връзка, искаме да ви поканим в качеството си на членове на ЕАФФ, в частност подходящи експерти, за разширяване на Международния съвет на експерти по Нематериално културно наследство към ЕАФФ - https://eaff.eu/en/unesco/ichexperts

Благодаря ви за подкрепата и интереса за опазване на живото наследство.