Седмата международна конференция „Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация“ се проведе в периода 21-25 април 2021г., давайки възможност на 104 водещи специалисти от Австрия, България, Башкурдистан, Индия, Канада, Молдова, Украйна, Монголия, Нидерландия, ОАЕ, Русия, Сърбия и Турция  да представят научните и научно-приложните си разработки, проекти и иновации.

Онлайн форумът, базиран във Велико Търново, бе излъчен на живо, като представените доклади могат да се видят в YouTube канала „Cultural and Historical Heritage Conference“

Институтът по математика и информатика (ИМИ-БАН), Великотърновският университет "Св. св. Кирил и Методий", Факултетът по изобразително изкуство, Институтът за етнология и фолклористика с етнографски музей (ИЕФЕМ-БАН), Европейската асоциация на фолклорните фестивали – ЕАФФ, Великотърновският клон на съюз на учените в България и Община Велико Търново са организатори на научното обсъждане. 

Основен акцент на KIN2021 бяха съвременните изследователски тенденции и иновативни приложения, както и българският опит в представянето и дигитализацията на културното и историческото наследство. Представени бяха изследванията в областта на много хуманитарните науки, както и връзката им с информационните технологии, цифровизация, дигитална конверсия, публикуване на информационни електронни масиви за културното, историческото и научното наследство, систематизация и ефективен достъп. 

Повече информация относно изследователските области, представянето на разработките и провеждането на международната среща може да намерите на официалния ѝ сайт, достъпен на английскибългарски и руски език.

Свързани фестивали