По време на тазгодишната 15-та сесия на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство бяха вписани три елемента в Списъка на нематериалното културно наследство, нуждаещо се от спешна защита, и 29 елемента в Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството.

Събитието се проведе от 14 до 19 декември 2020г. в онлайн пространството. 

Членовете на комитета, председателстван от г-жа Оливия Гранж, също добавиха три програми към Регистъра на добрите защитни практики и отпуснаха 99 239 долара от Фонда за нематериално културно наследство по одобрен проект за Намибия.

За първи път тази година Финландия, Малта, Парагвай и Сингапур са добавени към  Списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО, който към момента съдържа елементи от общо 131 държави, като общият брой на вписаните елементи стана 492.

Изданието се отличава с най-голям брой мултинационални номинации, като 14 вписваниясвидетелстват за способността на нематериалното културно наследство да сплотява хората и да насърчава международното сътрудничество.

Допълненията към списъка на нематериалното културно наследство, нуждаещо се от спешна защита, може да намерите – тук.