Президентът на Европейската асоциация на фолклорните фестивали – г-н Калоян Николов продължава мандата си като член на Управителния комитет на ICHNGO Forum.

Управителният комитет на ICHNGO за периода 2020 – 2021 е в следния състав:

  • Западна Европа и Северна Америка: г-н Лауриер Тургеон – L’Association canadienne d’ethnologie et de folklore (Канадската асоциация за етнология и фолклор), (Канада);
  • Източна Европа: г-н Калоян Николов – Европейска асоциация на фолклорните фестивали (България);
  • Латинска Америка и Карибите: г-н Хорхе Густаво Кайседо – La Enciclopedia del Patrimonio Cultural Inmaterial (Енциклопедията на нематериалното културно наследство – Мексико) – президент;
  • Азия и Тихия океан: г-жа Джанет Блейк – Персийски градински институт за живо наследство (Ислямска република Иран);
  • Африка: г-н Бутхолезве Кгоси Нятхи – Център за международно наследство Amagugu, (Зимбабве);
  • Арабски държави: г-жа Реме Сакр – Сирия доверие за развитие (Сирия) – заместник-председател;
  • Международна неправителствена организация: г-н Робърт Барон – Международно общество за етнология и фолклор.

Новоизбраните от гореизброените представители са г-жа Джанет Блейк, г-н Лауриер Тургеон и г-н Робърт Барон.

След приключването на Общо събрание, организацията изказа благодарностите си на членовете на Управителния комитет, които приключиха своя цикъл. Упоритата им работа и ангажираността им, свързана с опазването на нематериалното културно наследство направи дейността на ICHNGO Forum още по-продуктивна:

  • Азия и Тихия океан: г-н Донгхуан Чои - CICS, Център за нематериални културни изследвания - (Република Корея);
  • Западна Европа и Северна Америка: г-жа Мег Ньомгард - Berättarnätet Kronoberg / Мрежата за разказване на истории на Kronoberg (Швеция);
  • Международна неправителствена организация: г-жа Наила Cерибашиc - Международен съвет за традиционна музика.