Конференцията на ICH NGO през 2020 г., организирана съвместно от ICHCAP и ICH NGO FORUM, се провежда от 12 до 13 ноември 2020 г. Програмата на международната среща се излъчва на живо чрез канала на ICHCAP в YouTube както през първия, така и през втория ден.

Събитието протича под надслов „ICH и устойчивост при криза“, като целта на обсъжданията е участниците да разберат задълбочено широчината и дълбочината на ролята и предизвикателствата на ICH NGO, особено в областта на образованието.

Целта на виртуалния форум е да се разкрие по-добре взаимовръзката между нематериалното културно наследство и образованието в обектива на устойчивото развитие, давайки  възможност на неправителствени организации в сферата да открият добри практики и да споделят полезен опит, информирайки за дейността си.

Секретариатът на конференцията информира, че въпреки неочакваната криза от COVID-19, много неправителствени организации продължават да защитават нематериалното културно наследство, използвайки различни методи, базирани на местния опит. 

Срещата има за цел да изгради нови и да укрепи съществуващите мрежи сред тези НПО в преследването на устойчивото развитие на човечеството.

Повече информация за събитието може да намерите тук