До 31.10.2020г. може да подадете заявката си за участие в Седмата научна конференция с международно участие „Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация“ (КИН 2021).

В периода 22-24 април домакин на тематичната среща ще бъде старопрестолно Велико Търново, като участие в събитието, семинара и кръглата маса може да се осъществи и ONLINE чрез ZOOM.

Основен акцент в тазгодишния форум ще бъдат съвременните изследователски тенденции и иновативни приложения в тази широкоспектърна област, както и българският опит в представянето и дигитализацията на научно и културно наследство. 11 са изследователските области, в чиито широки граници могат да попаднат съдържанията на представените материали.

В Конференцията се очаква да се включат както утвърдени български експерти, така и  чуждестранни специалисти, които да допринесат със знанията и богатия си опит в сферите на опазването, представянето и дигитализацията на културното-историческо наследство.

Организаторите на научното обсъждане – Институтът по математика и информатика (БАН), Институтът по етнология и фолклористика с етнографски музей (БАН), Националният археологически институт с музей (БАН), Съюзът на учените в България (клон Велико Търново), Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ (Факултет по изобразително изкуство), Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали и Община Велико Търново, канят изследователски институти, университети, библиотеки, музеи, архиви, галерии, представители на бизнеса и туристически информационни центрове да обменят опит, идеи и резултати по тематиката на Конференцията.

Свързани фестивали