До 25.09.2020г. може да подадете заявката си за участие в Шестата научна конференция с международно участие „Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация“ (КИН 2020).

Тематичната срещата ще се проведе онлайн в периода 19 - 22 ноември 2020г. 

Програмата на интердисциплинарния форум ще включва доклади от водещи специалисти от България и чужбина, кръгла маса, изложба и демонстрации, представящи усилията на учени, културни институции и организации от различни области за документиране, архивиране, представяне и запазване на КИН.

В Конференцията се очаква да се включат утвърдени експерти както от България, така и от Русия, Узбекистан, Северна Македония, Латвия, Турция, Унгария, Беларус и Германия, които да допринесат със знанията и богатия си опит в сферите на опазването, представянето и дигитализацията на културното-историческо наследство.

Свързани фестивали