Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали – ЕАФФ е избрана акредитирана неправителственa организация в Оценителното тяло в списъка на нематериалното културно наследство и списъка за елементи, нуждаещи се от Спешна защита.

Председателят на Международната комисия на експертите по нематериално културно наследство към ЕАФФ, чл.кор. Проф. Мила Сантова ще представлява Асоциацията в Оценителното тяло.

Започвайки с цикъла от 2015г. и в съответствие с параграф 27 от оперативната директива, Комитетът създаде консултативен орган („орган за оценка“), който да оценява номинациите в списъците и предложенията за Регистъра на най-добрите защитни практики и заявленията за международна помощ по-голям от 100 000 щатски долара. Оценяващият орган отправя препоръки към Комитета за окончателното му решение.

Органът за оценка се състои от дванадесет членове, назначени от Комитета: шестима експерти, квалифицирани в различни области на нематериалното културно наследство, представители на държави-страни, които не са членове на Комитета и шест акредитирани неправителствени организации, като се взема предвид географско представителство и различни области на нематериалното културно наследство. Продължителността на мандата на член на оценителния орган не трябва да надвишава четири години.

В секция „UNESCO“ на сайта на Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали – ЕАФФ – ще намерите повече информация относно Международния съвет на експертите по НКН към ЕАФФ. Там са описани техните цели, свързани с експертното подпомагане на дейности, методи, подходи и добри практики за опазването на нематериалното културно наследството в контекста на съществуващите международни документи при изпълнение на насоките на Конвенцията за запазване на нематериалното културно наследство от 2003 към ЮНЕСКО. За реализирането на тези цели е нужно организирането на  конференции, семинари и изграждането на капацитет на експертно, локално, национално и международно ниво.

Четиринадесетата сесия на Комитета ЮНЕСКО приключи с грандиозно събитие, което на 14 декември 2019г. озари с 3D шоу и празнична заря централния площад "Симон Боливар" в Богота, Колумбия.