Президентът на ЕАФФ – г-н Калоян Николов бе преизбран за член на ICH форума на НПО към Управителния комитет от региона на Източна Европа (изборна група II).

За да се регулира балансът в географското разпределение на участниците в Комитета, всички членове на ICH форума на НПО са групирани по регионални избирателни групи.

Форумът на неправителствените организации на ICH проведе избори на Управителния комитет, в които само един от кандидатите бе избран за съответния регион. Управителният комитет се състои от 7 члена – 6 члена, отговарящи за съответните изборни региона и един, който отговаря за международните организации, като изборният процес е на застъпващ принцип. Тази година се проведоха избори за 4 изборни групи – II група (Източноевропейски регион), III група (Латиноамерикански и карибски регион), група V (a) — (африкански държави) и група V (б) (арабските страни).

Претендентите имаха на разположение 10 минути, в които да представят себе си и своите НПО, както и приноса, който искат да направят, ставайки членове на Управителния комитет.

За избирателна група (III), която териториално обхваща Латиноамериканските и карибските държави, бе преизбран г-н Хорхе Густаво Кайцидо.

Г-н Butholezwe Nyathi, към Международния център за културно наследство „Amagugu” – Зимбабве, бе избран за член, представляващ региона на Африканските  държави (група V (a)).

Член на ICH форума към региона на Арабските страни (група V (б)) отново е Reme Sakr, а представител на Международните неправителствени организации е г-жа Найла Церибашич.

Член на Управителния комитет към Западноевропейски и северноамериканския регион (I група) е г-жа Мег Ньомгард, а член на ICH форума на НПО към Управителния комитет на Азиатски и Тихоокеански регион (група IV) e г-н Донгхуан Чой.

Изборният съвет бе в следния състав: г-жа Ananya BHATTACHARYA (Индия), г-жа Hanhee HAHM (Център за изследвания на нематериалната култура, Южна Корея) и  г-н Laurier TURGEON (Асоциация за фолклористика на Канада).

Първото заседание на Общото събрание бе проведено от г-жа Найла Церибашич, а съводещи на второто заседание бяха г-н Калоян Николов и г-н Донгхуан Чой. Там те приеха финансовия отчет, отчета за дейността на ICH NGO Forum-а, обсъждаха програмата за предстоящата година, бяха гласувани и уставът и кодексът на поведение.