Г-н Калоян Николов, президентът на ЕАФФ ще се включи в Четиринадесета сесия на Комитета ЮНЕСКО, която се провежда в Богота, Колумбия от 9 до 13 декември.  Той ще стане част и от предварителните срещи и събрания на ICH NGO Forum: Pre-14.COM, които  ще се състоят на 7-ми и 8-ми декември 2019г. Програмата, подготвена от Управителния комитет на ICH NGO FORUM ангажира участниците със следните дейности:

В събота, 7 декември, активностите на участниците, в предхождащите Четиринадесетата сесия на Комитета събития, ще бъдат свързани с: работилница за изграждане на капацитет, пленарна сесия и въведение в семинара, групова работа за новоакредитираните НПО и новоприсъединилите се към COM, състояща се във въвеждането  им в Конвенцията, запознаването им с  ключови термини и ролята на НПО за нейното прилагане на международно, регионално и национално равнище, както и работилница по консултативни функции на акредитираните НПО.

Шест групи ще работят по регионални потребности, възможности и предизвикателства за изграждане на капацитет, като президентът на ЕАФФ е част от втората избирателна група.

Денят ще завърши с дискусия и доклад на пленарното заседание, както и с презентация за ролята на неправителствените организации в защитата на ICH в Колумбия.

На следващия ден, 8 декември, ще бъде дискутирано нематериалното културно наследство в градски контексти, организирано в сътрудничество с Националния съвет за културно наследство на Сингапур, реформата на механизма за листинг - как НПО могат да допринесат за справяне със стари и нови предизвикателства и проектопредложенията, подготвени от работните групи и Управителния комитет.