Калоян Николов, президент на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали – ЕАФФ бе избран за член на Общото събрание и Член на изпълнителния съвет на Регионален център за опазване на нематериално културно наследство за Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО. 

Сесията на Общото събрание се проведе на 20 ноември в София. По време на срещата на високо равнище членовете на ОС от България и Югоизточна Европа (общо 16 държави) обсъдиха отчета за дейността на Центъра за 2018 г. и работния му план за 2019 год. Дискутирани бяха и неговия Устав, както и други основни и финансови документи.

Президентът на ЕАФФ ще бъде делегат и на тринадесетата сесия на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство, която ще се проведе от 26 ноември до 1 декември в Порт Луис, Мавриций. По време на сесиите двадесет и четирите държави членки на Комитета ще дискутират редица въпроси, които са важни за опазването на живото наследство по света.