Изминалата 2016 г. бе изпъстрена с множество конурси, фестивали и събития, като част от веригата на Европейската Асоциация на фолклорните Фестивали – ЕАФФ. Големи фолклорни форуми, при изключително добра организация, се проведоха в България и десетки държави в Европа и Азия.

Няколко важни събития сложиха своя отпечатък върху дейността и целите на Асоциацията. На първо място бе специалното посещение на Генералния директор на ЮНЕСКО, Ирина Бокова, във Велико Търново, България. Тя пристигна в старопрестолния български град по време на юбилейния XX Старопланински събор „Балкан фолк“  през май и по покана лично на президента на ЕАФФ, Калоян Николов, за да открие паметника на създателя на Асоциацията – Илиян Николов. По време на визитата й бе връчен Почетния знак на ЕАФФ.

В началото на юни Организацията на обединените нации за образование, наука и култура /ЮНЕСКО/ потвърди официално партньорство с ЕАФФ и акредитира Асоциацията като Консултант на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство. Експерти от Европейската асоциация ще работят за реализирането на проекти и програми, насочени към опазване на нематериалното културно наследство, изпълнявани в сътрудничество с ЮНЕСКО.

През годината още две големи личности бяха удостоени с Почетни грамоти и Почетния знак на Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали.

По време на посещението си във Велико Търново в началото на октомври, едно от най-големите имена в областта на световните фолклорни изкуства – Кармен Д. Падила, президент на Световната организация за фолклорни изкуства IOV WORLD, бе удостоена от президента на ЕАФФ, Калоян Николов с почетните отличия на Асоциацията. По време на престоя си във Велико Търново, г-жа Падила изнесе лекция във Великотърновския университет и участва в работна среща с г-н Николов, на която бяха обсъдени бъдещите съвместни дейности на двете организации. Проведена бе и среща с общинското ръководство на Велико Търново. Визитата на Кармен Д. Падила бе отразена в документален филм, който се излъчва по интернет телевизия Еврофолк ТВ и може да бъде гледан и в канала на телевизията в YouTube.

Проф. Александър Сергеевич Тургаев, ректор на Санкт-Петербургския държавен институт по  култура също стана носител на Почетна грамота и Почетен знак на ЕАФФ. Високото отличие му бе връчено от президента на Асоциацията по време на V Международен конкурс на народното песенно изкуство «Как на речке было на Фонтанке», който се проведе в края на октомври в руския град. Повод за признанието е приносът на проф. Тургаев в запазването и развитието на Нематериалното Културно наследство и Традиционни фолклорни изкуства, според възгледите на ЕАФФ.

През ноември в италианския град Бергамо  се проведе Генералната асамблея на Международната организация за фолклорни изкуства IOV WORLD. На нея президентът на ЕАФФ презентира дейността на Асоциацията и своята Теория за развитие на фолклорното изкуство - „Колелото на фолклорното изкуство“.  Калоян Николов акцентира върху идеята, залегнала в основата на теорията му, а именно – развитие на свързващото звено между традициите, образованието и науката - информационното предлагане и информационното обслужване. 

Към днешна дата в ЕАФФ членуват около 350 фестивала от различни европейски и азиатски държави, специализирани в различните жанрове на традиционните народни изкуства.

През 2017 г. Асоциацията ще чества 10 г. от своето създаване. През всичките тези години ЕАФФ работи активно за основната си цел - съхранение, развитие и популяризиране на фолклора на отделните европейски народи  основно чрез фестивалите от Музикални празници "Euro Folk" и чрез Световната Интернет телевизия “Euro FolkTV”.  На Музикалните празници "Евро Фолк", във фестивалите до сега са участвали 6000 групи с повече от 120 000 участника. Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали - ЕАФФ работи заедно с телевизионни канали от България и Европа, с фолклорни ансамбли, групи, общини, читалища, училища и други организации, развиващи културни дейности.

Повече информация за предстоящите и проведени фестивали може да намерите на официалната страница на ЕАФФ.