Проф. Александър Сергеевич Тургаев, ректор на Санкт-Петербургския държавен институт по  култура, стана носител на Почетния знак на Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали – ЕАФФ. Високото отличие му връчи лично президентът на ЕАФФ, Калоян Николов, по време на V Международен конкурс на народното песенно изкуство «Как на речке было на Фонтанке», на който той бе в почетното жури.

Повод за признанието е приносът на проф. Тургаев в запазването и развитието на Нематериалното Културно наследство и Традиционни фолклорни изкуства, според възгледите на ЕАФФ.

Фестивалът с конкурсен характер бе организиран от Санкт-Петербургския държавен институт по култура с подкрепата на Министерствата на културата на Руската федерация и Република Беларус и се проведе от 24 до 29 октомври 2016 г.