Кой може да членува

Фолклорни музикални, певчески и/или танцови колективи, ансамбли, състави, групи, формации, както и юридически лица като културни клубове,  читалища, училища, културни институции, неправителствени организации и други организации, развиващи дейности в областта на фолклора и традиционните народни изкуства могат да бъдат колективни членове на Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали.

Какво получавате срещу членството си в ЕАФФ

  1. Колективните членове на ЕАФФ получават отстъпка от обявените такси за участие в зависимост от регламента на съответния фестивал, при подаване на заявка от официалната страницата на ЕАФФ - www.eaff.eu
  2. Колективните членове на ЕАФФ ползват препоръка за участие в членуващите  в ЕАФФ фестивали, без такса за участие, на които Организационния комитет покрива разходите за настаняване и изхранване на участниците, при подаване на заявка от официалната страницата на ЕАФФ - www.eaff.eu.
  3. Колективните членове на ЕАФФ могат да се възползват безплатно от изработване на профил в официалната страница на ЕАФФ,  администраторски профил, от който ще могат да управляват подадените заявки за участие, както и да дават подробна оценка за преминали фестивали, в които са участвали.
  4. Колективните членове на ЕАФФ имат право без допълнително заплащане да участват в Европейския TV Шампионат по Фолклор “Euro Folk”. За целта трябва да изпратят DVD с тяхно изпълнение на адрес:
    ул. “Никола Габровски” 47, ПК 27А
    Велико Търново 5002
    България

Как да стана член на ЕАФФ?

Встъпителния Членски внос (първа година) за колективни членове е 150 лв, който може да се плати по банков път на банкова сметка (указана в заявката за членство), с кредитна или дебитна карта по PayPal. Годишния членски внос е 75 лв.

Встъпителния Членски внос (първа година) за индивидуални изпълнители и малки групи до квартет е 50 лв, който може да се плати по банков път на банкова сметка (указана в заявката за членство), с кредитна или дебитна карта по PayPal. Годишния членски внос е 25 лв.

Желаещите да бъдат колективни членове трябва да попълнят заявка за членство.

Молим подлите заявка за членство да не изпращат авансово членски внос. Членски внос се заплаща след потвърждение за приемане.

Заявка за членство

Контактна информация
Информация за изпълнителя
Членски внос
Сума

150 лв

Начин на плащане

По банков път

Банкова сметка
ЕАФФ – Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали

IBAN: BG76FINV91501215318742
BIC: FINVBGSF
Първа Инвестиционна Банка АД
Клон Велико Търново, ул. Бачо Киро 5

Бюлетин

* Задължителни полета