Членство на колективи

Кой може да членува:

Фолклорни музикални, певчески и/или танцови колективи, ансамбли, състави, групи, формации, както и юридически лица като културни клубове,  читалища, училища, културни институции, неправителствени организации и други организации, развиващи дейности в областта на фолклора и традиционните народни изкуства могат да бъдат колективни членове на Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали.

Какво получавате срещу членството си в ЕАФФ:

 1. Колективните членове на ЕАФФ получават отстъпка от обявените такси за участие в зависимост от регламента на съответния фестивал, при подаване на заявка от официалната страницата на ЕАФФ - www.eaff.eu
 2. Колективните членове на ЕАФФ ползват препоръка за участие в членуващите  в ЕАФФ фестивали, без такса за участие, на които Организационния комитет покрива разходите за настаняване и изхранване на участниците, при подаване на заявка от официалната страницата на ЕАФФ - www.eaff.eu .
 3. Колективните членове на ЕАФФ могат да се възползват безплатно от изработване на профил в официалната страница на ЕАФФ.
 4. Колективните членове на ЕАФФ имат право без допълнително заплащане да участват в Европейския TV Шампионат по Фолклор "Euro Folk". За целта трябва да изпратят DVD с тяхно изпълнение на адрес: България, 5002 Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №47,  ПК 27

Как да стана член на ЕАФФ?

Встъпителния Членски внос /Първа година/ за Колективни членове е 150 евро, който може да се плати по банков път на банкова сметка /указана в заявката за членство/, с кредитна или дебитна карта по PayPal. Годишния членски внос е 75 Евро.

Встъпителния Членски внос /Първа година/ за Индивидуални членове и малки групи до Квартет е 50 евро, който може да се плати по банков път на банкова сметка /указана в заявката за членство/, с кредитна или дебитна карта по PayPal. Годишния членски внос е 25 Евро.

Желаещите да бъдат колективни членове трябва да попълнят заявка за членство.

Заявка за колективно членство

Фестивали в Европа

Членове на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали могат да бъдат фестивали от различните европейски държави, които са специализирани в различните жанрове на традиционните народни изкуства (народни песни, танци и обичаи, стари градски песни и романси, класическа музика, туристически, патриотични и църковни песни и други.)

 1. Членовете на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали могат да ползват запазената марка на Музикални празници „Euro Folk”, знамето на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали, както и по свое желание да включат “Euro Folk” в наименованието на фестивала. Фестивалите,
 2. Членове на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали, имат право да бъдат включени в програмата на Музикални празници “Euro Folk”, да бъдат рекламирани безплатно по телевизия “EurofolkTV” и да се излъчват техни телевизионни продукти по същата телевизия.
 3. Членовете на Европейска Асоциация на фолклорните фестивали могат да поканят срещу заплащане телевизионни екипи на телевизия “EurofolkTV” за заснимане и изработване на филми за фестивала и други телевизионни продукти (записи и обработка на концертите, видеоклипове и др.). Членовете на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали ползват значителни преференции при заплащане на тези услуги.
 4. EAFF може да препоръчва групи за участие във фестивалните програми на членове на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали – EAFF.
 5. Фестивалите, членове на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали, имат право да кандидатстват за получаване на наградите „Златен Орфей” на Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали или Почетния знак на Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали. Основни критерии при оценката на фестивалите е автентичността на изпълненията на традиционните народни изкуства, изпълнителското майсторство на участниците и качеството на организацията на фестивала.
 6. Фестивалите, желаещи да станат членове на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали, трябва да попълнят заявка за членство.
  Членският внос за фестивали се плаща на банкова сметка First Investment Bank - клон Велико Търново, IBAN No: BG76FINV91501215318742  BIC: FINVBGSF за EAFF. Членският внос за фестивали се определя от комисията за членство.

Заявка за членство на фестивали в Европа

Заявка за членство на фестивали извън Европа