Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали  - ЕАФФ е основана през 2007 година в старинната столица на България – Велико Търново. Нейна основна цел е съхранение, развитие и популяризиране на фолклора на отделните европейски народи чрез фестивали и използване на съвременните телевизионни, компютърни и други информационни технологии.

 

Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали – ЕАФФ е Официален парньор на ЮНЕСКО под номер No. 90338: 32557 -Accredited to the UNESCO ICH Committee. Decision-making meeting: 6.GA - 2016 -  The sixth session of the General Assembly of the States Parties took place from 30 May to 1 June 2016 at UNESCO Headquarters. See more at: http://en.unesco.org/about-us/introducing-unesco

 

Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали - ЕАФФ постига своята дейност основно чрез фестивалите от Музикални празници "Euro Folk" и чрез Световната Интернет телевизия “Euro FolkTV”. Основната особеност на фестивалите от Музикалните празници "Евро Фолк" е цялостното им заснемане с професионална телевизионна техника на всички представления, както и произвеждане на различни аудио и телевиозионни продукти. На Музикалните празници "Евро Фолк", във фестивалите до сега са участвали 6000 групи с повече от 120 000 участника. Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали - ЕАФФ работи заедно с телевизионни канали от България и Европа, с фолклорни ансамбли, групи, общини, читалища, училища и други организации, развиващи културни дейности.

 

Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали – ЕАФФ е член на Международната Организация за Фолклорните ИзкустваIOV WORLD. ЕАФФ се влючи в листата на престижната световна организация под номер 4890. Като член ЕАФФ си сътрудничи с мрежата от членове, в която участват професори, фолклористи, фолклорни изследователи и изпълнители (не само любители, а и професионалисти), също така културни и образователни институции като музеи, университети и други. IOV е създадена през 1979 година. През 1998, IOV влиза в Оперативни Връзки с ЮНЕСКО.

 

   The European Association of Folklore Festivals – EAFF is member of the - International Mask Arts & Culture Organization (IMACO).

   IMACO is formal consultative relations with UNESCO. IMACO aims to archive and research the all the source of traditional mask data, and support in field of education such as mask making, performance training etc. IMACO intend to collect 3D resources of international masks by utilizing the latest IT technology, and build a network system between international mask culture organizations.  The members of IMACO are consist of the group organizations that contribute to mask arts and culture such as countries, local governments, mask research groups, museums, etc., or individuals who are mask artists, mask researchers, mask performers, etc.

 

Европейската асоциация на фолклорните фествали – ЕАФФ е член на International Dance Concil - CID, под номер 16482- http://www.cid-portal.org /  The International Dance Council CID, Paris, UNESCO 1 rue Miollis FR-75732 Paris, France.

 

Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали – ЕАФФ е вписана като културна организация в регистъра на Министерство на Културата на Република България по чл. 14, ал.4 от Закона за закрила и развитие на културата под номер 21 (1043)/11.03.2014

 

Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали – ЕАФФ си партнира с Туристическа агенция "Евент вакейшън", на която се доверяват  стотиците хиляди участници в различните фестивали от веригата на ЕАФФ, както при закупуване на самолетни билети, настаняване, така и в при посещените на различни обекти свързани със Световното културното наследство.