Упътване за ползване на системата за бързо търсене

 1. На официалната страница на ЕАФФ са публикувани всички условия за участия във фестивалите.
 2. В горния ляв ъгъл на началната страница е позиционирана системата за бързо търсене на фестивали.
 3. Системата е разделена на три основни признака за търсене. Всяко търсене може да работи по отделен признак или в комбинация с останалите два признака.
  1. Първи признак - търсене по държава.
  2. Втори признак - търсене по категория.
  3. Трети признак - търсене по месеци.
 4. Пример 1:
  1. Ако изберете само един от признаците - примерно "Държава", то след натискане на бутона "Търси", ще се отвори нова страница, на която ще намерите всички фестивали, които са публикувани на официалната страница на ЕАФФ, в съответната избрана от Вас държава.
  2. Ако изберете само един от признаците - примерно "Категория", то след натискане на бутона "Търси", ще се отвори нова страница, на която ще намерите всички фестивали, които са публикувани на официалната страница на ЕАФФ, в съответната избрана от Вас категория.
  3. Ако изберете само един от признаците - примерно "Месеци", то след натискане на бутона "Търси", ще се отвори нова страница, на която ще намерите всички фестивали, които са публикувани на официалната страница на ЕАФФ, в съответния избран от Вас месец.
 5. Пример 2:
  1. Ако изберете търсене по два признака - примерно "Държава" и "Категория", то след натискане на бутона "Търси", ще се отвори нова страница, на която ще намерите всички фестивали, които са публикувани на официалната страница на ЕАФФ, в съответните избрани от Вас държава и категория.
  2. Ако изберете търсене по два признака - примерно "Държава" и "Месец", то след натискане на бутона "Търси", ще се отвори нова страница, на която ще намерите всички фестивали, които са публикувани на официалната страница на ЕАФФ, в съответните избрани от Вас държава и месец.
  3. Ако изберете търсене по два признака - примерно "Категория" и "Месец", то след натискане на бутона "Търси", ще се отвори нова страница, на която ще намерите всички фестивали, които са публикувани на официалната страница на ЕАФФ, в съответните избрани от Вас категория и месец.
 6. Пример 3:
  1. Ако изберете търсене по три признака - примерно "Държава", "Категория" и "Месец", то след натискане на бутона "Търси", ще се отвори нова страница, на която ще намерите всички фестивали, които са публикувани на официалната страница на ЕАФФ, в съответните избрани от Вас държава, категория и месец.
 7. Системата за бързо търсене ще Ви покаже само фестивалите, които предстои да бъдат проведени.
 8. Как се попълват заявки за участие и какво се случва след подаването на Вашата заявка за участие можете да прочетете ТУК
Надяваме се, създаденото удобство на системата за бързо търсене на фестивали да Ви помогне да намерите своя фестивал за участие.

Намери фестивал