Цел на фестивала:

Основната цел на фестивала е да насърчи по-доброто разбиране, да укрепи солидарността между етническите, културните, религиозните, езиковите групи и народите, да засили взаимното обогатяване на културите, да насърчи международното културно сътрудничество и обмен.

Също така идеята за фестивала е предаването на народните традиции на младото поколение, обучението на толерантността, възраждането и по-нататъшното развитие на националните постижения, развитието на нови форми на междукултурна комуникация.

Задачи на фестивала:

 • Привличане на вниманието на широката аудитория към националното изкуство
 • Съвместни изпълнения на колективите от различни страни по света и различни градове на Русия с цел възпитаване на уважение към националните традиции на другите народи;
 • Повишаване на професионалното ниво на ръководителите на колективи;
 • Откриване на нови имена и таланти в областта на националното изкуство;
 • Създаване на творческа атмосфера за професионално общуване между участниците във фестивала, обмяна на опит и репертоар, активизация на културния обмен;
 • Привличане на музикални продуценти, организатори на концерти и фестивали за разширяването на бъдещите контакти с колективи и участници;
 • Изпълнения в учебни заведения с познавателни програми, насочени към формиране на позитивно отношение у младежите спрямо етническото многообразие и повишаване интереса им към традициите, обичаите и културите на различни етноси.

Партньори на фестивала:

Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали (EAFF)
Администрациите на райони от Санкт-Петербург
Руски етнографски музей
Нахимовско военно-морско училище
Културен център "Каскад" (гр. Петродворец)
Творческо обединение «Арт Аташе»

Участници във фестивала:

 • Вокални колективи, изпълняващи народна музика: хорове и ансамбли
 • Хореографски колективи, изпълняващи национални (народни) танци
 • Инструментални колективи: оркестри и ансамбли, изпълняващи народна музика
 • Колективи, представящи фрагменти от народни празници, обичаи, обреди, игри и др.
 • Представители (майстори) на народното приложно изкуство

Последователност в провеждането на фестивала:

15 ноември

Пристигане на участниците в Санкт-Петербург, регистрация на участниците, репетиции на сцена

19.00 – Тържествено откриване. Гала-концерт на участниците

16 ноември

Екскурзии из Санкт Петербург за гостуващи колективи
Репетиции на мястото за провеждане на конкурса
Концерти на сцени в Санкт Петербург и предградията му

Международен конкурс «Гран-при ИНТЕРФОЛК» (изпълнения на участниците по категории)

17 ноември

Концерти на сцени в Санкт Петербург и предградията му

Международен конкурс «Гран-при ИНТЕРФОЛК» (изпълнения на участниците по категории)

20.00 - Приятелско парти (след края на партито се обявява списъкът на номинираните за Гран-при на конкурса)

18 ноември

17.00Обявяване носителя на Гран-при в Международния конкурс «Гран-при ИНТЕРФОЛК». Награждаване на участниците във фестивала и конкурса.

Тържествено закриване

19 ноември

Заминаване на участниците във фестивала

Места за провеждане на фестивала:

 • Концертна зала «Санкт-Петербург» (Пироговская наб, 5/2)
 • Руски музей по етнография (Инженерная ул., д. 4/1)
 • Голама зала в Администрацията на район Фрунзенски (ул. Пражская, 46)
 • Културен център «Каскад» (ул. Царицынская, 2)
 • Санкт-Петербургски военно-морски институт (наб. Лейтенанта Шмидта, 17)
 • Нахимовско военно-морско училище (НВМУ) (Петроградская наб., 2/4)
 • Клуб "Выборгская сторона" (ул. Смолячкова, 13)
 • Дом за детско творчество «Преображенски» (Рылеева, д.9)
 • Дом на културата и техниката «Пролетарски» (пр. Обуховской Обороны, 125)
 • МКУ «Дом на културата „Н.М.Чекалов”» (ЛО, пос. им. Морозова, пл. Культуры, 3)
 • Гимназия-интернат № 664 (пр. Ударников, д.17, корп.2 л. А)
 • СПб ГБОУ «Дом на културата «Рыбацкий» (Рыбацкий пр., 2)
 • Център за култура и отдих "Кировец" (пр. Стачек, 158)
 • Училище №571 (ул. Караваевская, 10/2)

Условия за провеждане на фестивала:

 • Всички колективи, подали заявка в срок и приемащи условията на фестивала, получават официална покана от организационния комитет;
 • Разходите за транспорт, храна и настаняване се заплащат от изпращащата страна. Организационният комитет предоставя хотел, храна и културна програма (екскурзии) по споразумение с участниците във фестивала;
 • Участниците във фестивала предоставят материали за колектива за използването им с рекламна цел върху плакати, листовки и каталози, свързани с фестивала; всеки колектив получава рекламен материал за спомен;
 • Колективът може да избере: участие във фестивала, участие във фестивала и конкурса или само участие в конкурса. Това решение трябва да се посочи в заявката.
 • Участниците във фестивала задължително участват в градски концерти (минимум един) с програма от 10 до 20 минути заедно с други колективи;
 • Програмата на Тържественото Откриване се определя от организационния комитет според изпратените аудио и видео материали на колективите; Организационният комитет си запазва правото да избира концертните изпълнения;
 • Всеки колектив и участник във фестивала получава диплом и сувенир от фестивала;
 • Делегацията може да се състои не само от артисти, но и от придружаващи лица. Количеството артисти и придружаващи не е ограничено;
 • Всички събития на фестивала се отразяват в медиите; информацията за участниците, предоставена на организационния комитет, се използва в рекламни материали за фестивала, а също в съобщения на медиите; фото- и видеоматериали от изпълненията на участниците може се използват в медиите, Интернет и други публични излъчвания.
 • Колективът може да пристигне по-рано и да замине по-късно от официалните срокове на фестивала, като организаторът ще осигури нощувката, храненето и всякакви други услуги по заявка на колектива.
ХI Международен конкурс «Гран-при ИНТЕРФОЛК»

(за желаещите да участват в конкурса)

Категории на  конкурса:

КАТЕГОРИИ А и B: Вокални ансамбли (от 2-ма души) и хорове, изпълняващи народна музика (максималното количество участници не е ограничено)

А-1 – народен вокал, автентичен фолклор (хорове и ансамбли), от 7 до 12 години
А-2 – народен вокал, автентичен фолклор (хорове и ансамбли), от 13 до 17 години
А-3 – народен вокал, автентичен фолклор (хорове и ансамбли), от 18 до 45 години
А-4 – народен вокал, автентичен фолклор (хорове и ансамбли), над 45 години
 
B-1 – съвременни обработки на народни песни (хорове и ансамбли), от 7 до 12 години
B-2 – съвременни обработки на народни песни (хорове и ансамбли), от 13 до 17 години
B-3 – съвременни обработки на народни песни (хорове и ансамбли), от 18 до 45 години
B-4 – съвременни обработки на народни песни (хорове и ансамбли), над 45 години
 

КАТЕГОРИЯ С: Смесен жанр при изпълнението на народни произведения (вокално-инструментални, театрални, танцово-инструментални композиции) (количество от 2-ма души, максималното количество участници не е ограничено)

С-1 – смесен жанр (ансамбли, оркестри), от 7 до 12 години
С-2 – смесен жанр (ансамбли, оркестри), от 13 до 17 години
С-3 – смесен жанр (ансамбли, оркестри), от 18 до 45 години
С-4 – смесен жанр (ансамбли, оркестри), над 45 години
 

КАТЕГОРИЯ D: Хореографски ансамбли (от 2-ма души), изпълняващи национални танци (максималното количество участници не е ограничено)

D-1 – народни танци (двойки и ансамбли), от 7 до 12 години
D-2 – народни танци (двойки и ансамбли), от 13 до 17 години
D-3 – народни танци (двойки и ансамбли), от 18 до 45 години

D-4 – народни танци (двойки и ансамбли), над 45 години

КАТЕГОРИЯ Е: Инструментални колективи (оркестри, ансамбли минимум от 2-ма души),  изпълняващи народна музика (максималното количество участници не е ограничено)

Е-1 – инструментално изпълнение на народна музика (ансамбли), от 7 до 12 години
Е-2 – инструментално изпълнение на народна музика (ансамбли), от 13 до 17 години
Е-3 – инструментално изпълнение на народна музика (ансамбли), от 18 до 45 години

Е-4 – инструментално изпълнение на народна музика (ансамбли), над 45 години

Във всяка възрастова група се допуска участието на друга възраст, но не повече от 10% от общото количество изпълнители.

Критерии за оценка:

Всички категории в конкурса се оценяват от международно Жури, съставено от професионални руски и чуждестранни специалисти.
1. Изпълнителско майсторство. Техника (максимум 60 точки)
2. Художествено впечатление (пресъздаване на образ, разкриване на съдържание, емоционалност, артистичност) (максимум 60 точки)
3. Презентация на програмата (сценично оформление, режисура, избор на репертоара, костюми, етнографска точност за категория А) (максимум 60 точки)
Групата може да събере максимум 180 точки:
 

Възраст

1 място

2 място

3 място

Диплом

Класация за Гран-при

7-12

161-180

141- 160

110 - 140

0-110

минимум 145 точки

13–17

161-180

141- 160

110 - 140

0-110

минимум 145 точки

18-45

161-180

141- 160

110 - 140

0-110

минимум 145 точки

45 +

161-180

141- 160

110 - 140

0-110

минимум 145 точки

Последователност на провеждането на конкурса:

Конкурсът се провежда на два кръга:

Всеки колектив има репетиция (проба на сцената) на мястото на провеждане на конкурса. Разписанието на репетициите се определя от секретаря на конкурса ПРЕДВАРИТЕЛНО (преди пристигането на участниците).

Първи кръг

Конкурсните прослушвания се провеждат пред зрители.

На Първия кръг колективът представя 1 (едно) или 2 (две) произведения, върху народен (фолклорен) материал от която и да е страна с обща продължителност до 10 минути заедно с качването на сцената и слизането от нея.

Изпълненията могат да бъдат разделени по време, в случай че колективът има нужда от преобличане.

Според резултатите от първия кръг се присъждат:

Звание Лауреат

(първо, второ и трето място във всяка категория и възрастова група)

 

от числото на лауреатите журито избира кандидати за

Гран-при на конкурса

 

Колективът, събрал от 110 до 180 точки (вж. таблицата за точките)

коллективът получава

купа и диплом

номинираните за Гран-при участват в концерта за определяне носителя на Гран-при

 

Диплом за участие (във всяка категория и възрастова група)

 

Колектив, събрал по-малко от 110 точки (вж. таблицата за точките)

колективът получава диплом и сувенир за спомен

Специални награди на журито:
1. За най-добър национален костюм
2. За най-добър сценичен костюм
3. За най-добра сценична постановка на народното произведение
4. За най-добра съвременна обработка на народния материал
5. За най-добър музикален съпровод
6. За артистичност при изпълнение
7. Най-добър солист (солистка) в конкурса
8. За съхранение на националните традиции

 

колективът получава диплом и сувенир за спомен

 

Могат да се присъждат и други специални награди.

Обявяването имената на номинираните за Гран-при ще се проведе по време на «Приятелското парти» (онези, които не могат да присъстват на мероприятието, ще бъдат уведомени по телефона от секретаря на конкурса).

Окончателните резултати от конкурса и награждаването ще се проведат след определяне на носителя на Гран-при по време на Тържественото Закриване на фестивала.

Внимание! Ръководителите (или техни представители) трябва задължително да присъстват на награждаването.

След закриването на фестивала организационният комитет не изпраща дипломи и награди.

Втори кръг – Определяне носителя на Гран-при

Конкурсът се провежда във формата на концерт пред зрители. Последователността на изпълненията се определя с жребий на номинираните от организационния комитет в съответствие с техническите изисквания на колективите.

Във втория кръг участват Лауреатите на първи награди (и някои лауреати на втори награди) по РЕШЕНИЕ НА ЖУРИТО, но не повече от 16 номинирани.

Във втория кръг колективът представя едно произведение върху народен (фолклорен) материал от всяка страна с продължителност до 4 минути.

По резултати от втория кръг се присъждат:

 

Три Гран-При

В категориите А и В

В категориите С и Е

В категория D

 

Премия от 15000 руб., купа и диплом

Премия от 15000 руб., купа и диплом

Премия от 15000 руб., купа и диплом

"Звезда на ИНТЕРФОЛК"

Премия от 10000 руб., купа и диплом

Награда на зрителите Купа и диплом
 

Допълнителни награди от Международни фолклорни организации и от почетни членове на журито.

Технически условия:

За аранжимент на колективите се предоставя пиано. Други инструменти колективите си набавят сами.

Всички участници в конкурса се състезават при едни и същи условия. Предоставят се следните технически средства:

 • Вокални микрофони със стойки (10 бр.)
 • Инструментални микрофони със стойки (6 бр.)
 • Устройство за възпроизвеждане на CD

Внимание! Използването на фонограми (+) и вокални вложения във фонограма (-) за вокални колективи не се допуска!

Използването на открит огън по време на изпълнението е строго ЗАБРАНЕНО!

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ:

За участие във фестивала и в конкурса е необходимо да се попълни заявка и да се изпрати на имейл адрес: interfolk@mail.ru, най-късно до 15 септември.

Към заявката трябва да бъдат приложени следните материали:

 • биография на колектива не повече от 20 реда на руски и английски език (за името на колектива, направление на творчеството, репертоар, програми, звания и награды, ако има);
 • цветни снимки на колектива (не по-малки от 2 МБ в формат JPEG или TIFF);
 • аудио или видео записи (няколко клипа на имейл адраса: interfolk@mail.ru);
 • предполагаема програма на изпълненията на колектива

Такса за участие в конкурса:

В конкурса участва колектив, който е подал заявка и заплатил такса:

Двойки (дуети) и трио – 2000 руб. (от колектив)
Ансамбъл до 12 човека – 5000 руб. (от колектив)

Ансамбъл над 13 човека – 7000 руб. (от колектив)

Внимание! Колективи, насочвани от Комитета по междунационални отношения и реализация на миграционната политика в Санкт Петербург, участват в концертите на фестивала и конкурса без такса.

Организационна такса за участие във фестивала:

«Фестивален пакет 1» – 7200 руб. / 8000 руб. на човек (хотел 3*, без вечеря)

                                  стаи туристическа класа / стандарт

 • настаняване за 3 нощувки, стаи с две места, удобства и закуска
 • трансфер с автобус и с придружител от гарата до хотела в деня на пристигане
 • трансфер с автобус от мястото за настаняване до гарата в деня на заминаване
 • участие в концертите и във всички мероприятия на фестивала по програма
 • трансфер с автобус до сцената на концерта (и обратно)
 • обиколка на града (с автобус и екскурзовод)
 • комплект с рекламно-информационни материали за фестивала
 • за група от 25 човека (заплатили такса за участие) един ръководител се настанява безплатно в двуместна стая

«Фестивален пакет 2» – 8400 руб. / 9200 руб. на човек (хотел 3* и вечеря)

стаи туристическа класа / стандарт

 • настаняване за 3 нощувки в двуместни стаи с удобства и закуска
 • трансфер с автобус и с придружител от гарата до хотела в деня на пристигане
 • трансфер с автобус от мястото за настаняване до гарата в деня на заминаване
 • 3 (три) вечери в хотела (на шведска маса)
 • участие в концертите и във всички мероприятия на фестивала по програма
 • трансфер с автобус до сцената на концерта (и обратно)
 • обиколка на града (с автобус и екскурзовод)
 • комплект с рекламно-информационни материали за фестивала
 • за група от 25 човека (заплатили такса за участие) един ръководител се настанява безплатно в двуместна стая

Веднага след получаването на заявката Организационният комитет изпраща сметка за сумата, която трябва да се заплати.

Заедно със заплащането на таксата за участие молим да изпратите данни за организацията, които ще са необходими при съставянето на договори и фактури (име на организацията, фамилия-име-презиме на отговорното лице, правен адрес, банкови сметки и др.).

Оригиналните документи (договор, фактура, удостоверения за изпълнени дейности) ще ви бъдат предоставени след пристигането.

КООРДИНАТИ НА ФЕСТИВАЛА:
Website: http://interfolk.ru/ или  www.interfestplus.ru (интерфолк)Новини за фестивала


12 Септември 2018

Международният фестивал „Интерфолк в Русия“ е отворен за заявки

От 15 до 19 ноември ще се проведе XI Международен Фолклорен Фестивал „Интерфолк в Русия“. В руския град Санкт Петербург ще пристигнат участници от различни краища на света. До момента заявки за…
20 Ноември 2017

В юбилейното 10-то издание на „Интерфолк в Русия“ участваха 57 групи от над 10 държави

От 10 до 14 ноември в Санкт Петербург (Русия) се проведе 10 Международен фестивал „Интерфолк в Русия". Участие в него взеха 57 групи от Индонезия, България, Еквадор, Естония, Англия, Швейцария,…
Виж всички новини