Международен младежки фестивал на изкуствата (ММФИ) „Музите”  е многожанров фестивал-конкурс на различни форми на  изкуството: танци, музика, театър, изобразително изкуство и приложно изкуство, нестандартни форми, художествена литература и кино.
В ММФИ „Музите” могат да участват ансамбли и солисти от училища по изкуствата, академии, школи, студиа, културни центрове, деца и младежи от 5 до 35 години в конкурсна и извънконкурсна програма и възрастни над 35 години в извънконкурсна програма.
Няма ограничения в броя на представящите се ансамбли и броя на участниците във всяка формация
ММФИ „Музите” се организира от Сдружение „Музите” и Община Созопол и се провежда всяка година  от 5 до 15 юли  в град Созопол в две сесии:
-  I сесия от 5 до 10 юли. През първата сесия  се провеждат конкурсите в раздели "Танцово изкуство", „Нестандартни форми"; „Художествена Литература“ и „Кино“.
- II сесия от 10 до 15 юли. През втората сесия се провеждат конкурсите в раздели „Музикално изкуство“ „Изобразително, приложно и фото изкуство"  и  „Театрално изкуство“.
 
Освен в конкурсната програма, колективи и отделни изпълнители могат да вземат участие и в извънконкурсната програма. Всяка формация може да представи 1 изпълнение в самостоятелна програма до15 минути в стил по избор, a индивидуален изпълнител - до 6 минути.
Извънконкурсната програма на фестивала включва и провеждане на уъркшопи в различните раздели изкуства и пленери по изобразително, приложно изкуство и фотография, литературен и кинопленер на тема  “Магията на Созопол и Музите“
 
Пристигане на участниците в първа сесия – 5 юли; отпътуване - 10 юли.
Пристигане на участниците във втора сесия – 10 юли; отпътуване - 15 юли.
Участниците могат да се включат по желание и в двете сесии.
Удължаването на престоя на участниците е възможно само преди началото и след края на фестивала!!!
Всяка сесия започва с дефиле на участниците и тържествено откриване, продължава с конкурси под формата на публични концерти и с творчески изяви в извънконкурсна програма и завършва с тържествено закриване и награждаване на лауреатите.
 
Формите на изява на творческите колективи и солисти във фестивала не могат да бъдат използвани от тях с търговска цел. Всички изяви са безплатни.
Всеки колектив, отделен изпълнител има право да участва в неограничен брой номинации при условие, че изпрати отделни заявки за всяка номинация и заплати за всяка номинация.
Tаксата за участие включва участие в конкурса в един раздел и една категория изкуства. Участието  в конкурса и в други раздели и категории изкуства е възможна срещу допълнително заплащане на такса за участие.
Участник от колектив, представящ се и със солово изпълнение, се счита за индивидуален участник, попълва отделна заявка само в нейната творческа част и заплаща за допълнителната номинация.
Задължително условие за участие във фестивала е попълване и изпращане на заявка за участие в установения срок. Заявката се попълва ясно и съдържа пълната и точна информация. Заявката удостоверява, че кандидатът приема условията на регламента.
Регистрацията се прави чрез изпращане на заявка за участие и снимков материал на e-mail.  Потвърждение на регистрацията се получава след  авансовото плащане на 10% от общата сума за участие. 
Доплащането до 100 % от общия размер на дължимата сума за участие се заплаща не по-късно от 1 месец преди фестивала по банков път или писмено уведомяване на Организационния комитет, че разплащането ще се извърши при пристигането.
В този период е необходимо да се изпрати по електронната  поща  или факс  подтвърждение  на банков превод  - сканирано копие на банков документ.
 
Участниците  се представят в съответна възрастова група.

Възрастови групи  на участващите:

Първа възрастова категория: От 5 до 12 годишна възраст.
Втора възрастова категория: От 13 до 18 годишна възраст.
Трета възрастова категория: От 19 до 35 годишна възраст.
Четвърта възрастова категория: От 35 годишна възраст
 
Във всеки колектив от дадена възрастова група се допуска наличието на 30 % участници от по-старша или по-младша възрастова група.
Конкурсната програма се съставя от организационния комитет на основание на получените заявки. Редът на изпълненията в конкурсната програма се определя от организационния комитет предварително.
 
Редът на изпълненията в конкурсната програма зависи от възрастта на участниците (от младшите към старшите възрастови групи) и от заявените номинации (от класическите и народните към съвременните).
Времето за репетиция, определено за всеки участник, не трябва да превишава 2 минути за солисти и до 5 минути за колективи. Под време за репетиция се подразбира акустическа и пространствена проба на сцената, проверка на записите и работата на техническото осигуряване (микрофоните).
Всеки колектив и индивидуален изпълнител участва с различна програма. Повторения на едни и същи изпълнения от един участник в различните концерти не се допускат.
Всеки колектив и солист участва с две изпълнения в конкурсната програма и с едно изпълнение в концерта на закриването на съответната сесия,( само лауреати) които предварително се посочват в заявката за участие.
Участници, които не се включват в конкурсната програма както и групи и солисти  на възраст над 35 години участват в дефиле, концерти, уъркшопи и пленер.
В първия ден от всяка сесия се провежда организационна и техническа конференция с участието на сценариста, режисьора, водещия на концертите, техническия екип (звук, осветление, специални ефекти), ръководителите на колективи и индивидуалните участници. Уточнява се сценария за празничното дефиле и откриването на сесията. Представят се записите на фонограмата на изпълнението на колектива (солиста) на СD с идеално качество на звука. Всеки запис да бъде на отделен носител с посочено име на изпълнителя, названието на произведението, точно времетраене. Задължително е да има копие! След участието записите се връщат.
Организаторите препоръчват творческите колективи и индивидуалните участници предварително да изучат и знаят текста, музиката и хореогра-фията на химна на ММФИ „Музите” и да носят знамето на своята държава.
Ръководителите на групи носят пълна отговорност за своите колективи, костюми и реквизит. Всички ръководители на творчески формации и индивидуални участници трябва застраховат участниците за своя сметка предварително, за периода на пътуване и престой по време на фестивала.
Ръководителите на колективите сами определят концертната си програма. Музикалният съпровод на танцовите и вокалните колективи е  желателно да бъде с оркестър от битови или съвременни музикални инструменти, но се допускат и всички носители: СD, miniCD, USB.
 
За участието си във Фестивала участниците трябва да имат подготвени следните варианти на програми:
-  участия в конкурсна програма: две програми за участие в конкурсите с продължителност съгласно Статут на фестивала;
-   участия в извънконкурсна програма: концертна програма до 15 минути (блок-програма или с паузи за смяна на костюми) съгласно Статут на фестивала;
-  дефилета по централните улици на град Созопол. Групите носят националния флаг на своята държава и флаг на колектива (ако има такъв): фрагменти за дефилета до 3 минути.
-  тържествените Гала концерти при закриването на сесиите на фестивала: една програма за закриване до 5 минути за колективи и 3 минути за камерни и солови изпълнители;
-  участие в Ден на страната представя  игри, танци, песни и други форми, характерни за страната) съгласно Програма на фестивала
- съвместни мероприятия между колективите на различните страни (обмяна на опит, състезания, игри, дискотеки)
С изпращането на звуков, снимков или видео материал Вие гарантирате, че сте притежател на авторските им права.
Няма да се толерират участия с обидно или нецензурно съдържание, както и такива, подбуждащи към насилие.
 
Всички туристически услуги на фестивала се осъществяват от туристическа агенция Еспас.

Такса за участие и настаняване:

 • 240 лв. за 6 дни/5 пансиона( 5-10 юли)* (10 - 15юли)*
 • 460 лв. за 11 дни/10 пансиона (5 - 15юли)*
Цената е пакетна и важи за всички членове на делегацията (участници, ръководители, родители, фенове)

Цената включва:

 • организационно и техническо осигуряване на конкурсните и фестивалните изяви;
 • настаняване в хотел 2* или 3*, стаи, студиа и апартаменти с 2, 3 и 4 легла в гр. Созопол ( възможно е настаняване в Приморско, Китен и Слънчев бряг по желание);
 • 5 или 10 пълни пансиона ( нощувка, закуска, обяд,вечеря);
 • трикратно хранене (закуска, обяд и вечеря) в  ресторант 2* или 3*
* Tаксата за участие включва участие в конкурса или извънконкурсната програма в един раздел и една категория изкуства. Участието в други раздели и категория изкуства е възможна срещу допълнително заплащане на такса за участие.
По желание осигуряваме само настаняване (без хранене) с такса за участие при следните цени:
 • 150 лв. за 6 дни/5 нощувки (5-10 юли)* (10 - 15юли)*
 • 280 лв. за 11 дни/10 нощувки (5 – 15 юли)*
Цената е пакетна и важи за всички членове на делегацията (участници, ръководители, родители, фенове)
Отстъпки:
 • При група от 15 души, 16-ият се приема безплатно.
 • Деца до 2-годишна възраст се приемат безплатно
За първа сесия: първа услуга - вечеря на 5 юли; последна услуга - обяд на 10 юли. Отпътуване на 10 юли.
За втора сесия: първа услуга - вечеря на 10 юли; последна услуга - обяд на 15 юли. Отпътуване на 15 юли.
При желание за настаняване в стая с 1 или 2 легла цените се договарят допълнително.
* Фестивалът предлага и настаняване в хотели клас 4*, 5* звезди. За допълнителна информация и цени, моля свържете се с Организационния комитет.
Други плащания: 
 • 20 лева трансфер Бургас-Созопол -Бургас (при група минимум 20 човека)
 • 50 лева трансфер София - Созопол - София  (при група минимум 50 човека)
 • 35 лева на ден/човек (нощувка+пълен пансион) за допълнителен престой извън фестивалните дни. Допълнителният брой нощувки трябва да бъде отбелязан в заявката
 • 20 лева на ден/човек (само нощувка) за допълнителен престой извън фестивалните дни. Допълнителният брой нощувки трябва да бъде отбелязан в заявката;
Такса фестивално участие:
Не включва нощувки и храна и се  заплаща се еднократно от всеки участник. Таксата е валидна за участие в една конкурсна номинация за всяка възрастова група.
 • 50 лева – солист;
 • 50 лева  - дует и трио за всеки участник.
 • 30 лева  - група за всеки участник.
За участие в повече от една номинация се заплаща 50% от посочените по-горе такси, за всяка следваща номинация

Условия за престой:

Настаняване на гостите се извършва  в зависимост от пристигането, но не по-рано от 14:00 ч. на същия ден, а освобождаването е до 12:00 ч. в деня на отпътуването. Всички ключове трябва да бъдат върнати на рецепцията на хотела до времето за напускане. Удължен престой в деня на напускане е възможен при предварително съгласуване.  Гостите обитават стаите в хотела по време на целия престой и се задължават да заплатят за  допълнителните гости, в случай, че бъдат установени такива. Настаняване и ползване на общи части по начин, който пречи или обижда другите гости/живущи ще бъде причина за прекратяване на престоя.
Забранено е пушенето в хотелите и влизане на домашни животни  Всички щети и повреди на имуществото на хотела по време на престоя се заплащат преди напускане.
Гостуващите колективи, които пристигат със собствен транспорт могат да паркират своя автобус или друго превозно средство на охраняем или неохраняем паркинг за своя сметка.
Всички ръководители и участници се застраховат предварително и за своя сметка за периода на пътуването и участието във фестивала.

Програма:

Фестивалът се провежда ПОД ПАТРОНАЖА на г-жа Илияна Йотова – ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
5-10 юли 2018 г. - първа сесия;  10-15 юли 2018 г. - втора сесия
 
05.07. Четвъртък
07:00 - 14:00 ч. Пл. „Черно море“. Посрещане и настаняване на участниците.
14:00 - 16:00 ч. Читалище „Отец Паисий“, конферентна зала. Регистриране на участниците. Организационна и техническа среща.
16:00 - 18:00 ч. Летен театър „Аполония“. Репетиция за откриване на фестивала и репетиция конкурс в раздел „Танцово изкуство“, категории народни и класически танци.
19:30 - 20:00 ч. Дефиле на участниците по маршрут: СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ул. Одеса,  ул. Ропотамо, площад „Черно море“, ул. Републиканска, Летен театър „Аполония“.
20:00 - 20:30 ч. Летен театър „Аполония“. Церемония по откриване на XIII Международен  младежки фестивал на изкуствата „Музите“ .
20:30 - 22:30 ч. Летен театър „Аполония“. Конкурс  раздел „Танцово изкуство“, категории народни и класически танци.
22:30 - 23:30 ч. Коктейл за ръководители, жури, гости и журналисти.
 
06.07. Петък
09:30 - 10:30 ч. Пристанище Созопол. Созополски залив – разходка с кораб.
16:00 - 18:00 ч. Летен театър „Аполония“. Репетиция раздел „Танцово изкуство“, категории съвременни, улични, спортни (бални) танци.
19:00 - 20:00 ч. Читалище „Отец Паисий“. Фоайе театрална зала. Откриване на изложба.
20:00 - 22:00 ч. Летен театър „Аполония”. Конкурсна програма раздел „Танцово изкуство“, категории съвременни, улични, спортни (бални) танци.
22:00 - 23:00 ч. Летен театър „Аполония“. Програма раздел „Кино“.
 
07.07. Събота
10:00 - 15:00 ч. Екскурзии до Несебър, Аквапарк Слънчев бряг и Аквапарк Приморско.
16:00 - 18:00 ч. Летен театър „Аполония“. Репетиция за участници в извънконкурсната програма за всички изкуства.
16:00 - 18:00 ч. Летен театър „Аполония“. Алея. Дейности на партньори на фестивала. Ден на страната.
18:00 - 19:00 ч. Летен театър „Аполония“. Уъркшоп на журито.
20:00 - 23:00 ч. Летен театър „Аполония“. Извънконкурсна програма. Фестивални изяви на участници в извънконкурсните програми за всички изкуства.
 
 
08.07. Неделя
10:00 - 15:00 ч. Екскурзии по заявка.
16:00 - 18:00 ч. Летен театър „Аполония“. Репетиция на участниците в раздел „Нестандартни форми“ и раздел „Танцово изкуство“, категории  народни танци и класически танци
19:00 - 21:00 ч. Летен театър „Аполония“. Конкурсна програма раздел „Танцово изкуство“, категории народни танци и класически танци.
21:00 - 22:30 ч. Летен театър „Аполония“. Конкурсна програма в раздел „Нестандартни форми“.
22:30 - 23:30 ч. Летен театър „Аполония“. DJ парти.
 
09.07. Понеделник
16:00 - 18:00 ч. Летен театър „Аполония“. Репетиция за концерта на закриване на първа сесия.
16:00 - 18:00 ч. Читалище „Отец Паисий“, конферентна зала. Среща на журито с ръководителите на групи.
19:30 - 23:00 ч. Летен театър „Аполония“. Връчване на награди и подаръци от спонсори. Обявяване и връчване на наградите в раздели: „Танцово изкуство“, „Нестандартни форми“, „Художествена литература“ и „Кино“. Гала–концерт на лауреатите от първа сесия.
 
10.07. Вторник
07:00 - 14:00 ч. Площад  „Черно море“. Посрещане и настаняване на участниците във втората сесия.
14:00 - 16:00 ч. Читалище „Отец Паисий“, конферентна зала. Регистриране на участниците. Организационна и техническа среща.
16:00 - 18:00 ч. Летен театър „Аполония“. Репетиция за откриване на втората сесия и репетиция в раздел „Музикално изкуство'', категории народна песен, народни инструменти и класически музикални инструменти (оркестри).
16:00 - 19:00 ч. Летен театър „Аполония“. Алея. Дейности на посолства на държави участници. Ден на страната.
19:30 - 20:00 ч. Дефиле на участниците по маршрут: СОУ „Св. Св. Кирил и Методий", ул. Одеса,  ул. Ропотамо, площад „Черно море“, ул. Републиканска, Летен театър „Аполония“.
20:00 - 20:30 ч. Летен театър „Аполония”. Церемония по откриване на  втора сесия на XIII Международен  младежки фестивал на изкуствата  „Музите“
20:30 - 23:00 ч. Летен театър „Аполония”. Конкурс  раздел „Музикално изкуство“, категории народна песен, народни инструменти и класически музикални инструменти (оркестри).
 
11.07. Сряда
10:00 - 15:00 ч. Екскурзии до Несебър, Аквапарк Слънчев бряг и Аквапарк Приморско.
16:00 - 19:00 ч. Читалище „Отец Паисий“. Театрална зала. Репетиция за участниците в раздел „Театър“.
17:00 - 18:00 ч. Читалище „Отец Паисий“, конферентна зала. Конкурсна програма – раздел „Изобразително, приложно и фото изкуство“.
18:00 - 19:00 ч.  Читалище „Отец Паисий“, конферентна зала. Уъркшоп на журито.                                                                     
19:00 - 22:00 ч.  Читалище „Отец Паисий“. Театрална зала. Програма раздел „Театър“.
22:00 - 23:00 ч.  Летен театър „Аполония“. DJ парти.
 
12.07. Четвъртък
14:00 - 15:00 ч. Читалище „Отец Паисий“.  Актова зала. Репетиция – раздел „Музикално изкуство“, категории класически музикални инструменти и класическо пеене (в зала).
15:00 - 16:00 ч. Читалище „Отец Паисий“. Актова зала. Конкурсна програма раздел „Музикално изкуство“, категории класически музикални инструменти и класическо пеене (в зала).
16:00 - 18:00 ч. Летен театър „Аполония“. Репетиция  раздел „Музикално изкуство“,  категории народна песен, народни инструменти и класически музикални инструменти (оркестри).
16:00 - 18:00 ч. Летен театър „Аполония“. Алея. Творческа работилница.
16:00 - 18:00 ч. Летен театър „Аполония“. Репетиция раздел „Музикално изкуство“, категории забавна песен и поп, рок и джаз музика.
18:00 - 20:00 ч. Летен театър „Аполония“. Конкурсна програма раздел „Музикално изкуство“, категории забавна песен и поп, рок и джаз музика.
20:00 - 22:00 ч. Летен театър „Аполония“. Конкурсна програма раздел „Музикално изкуство'', категории народна песен, народни инструменти и класически музикални инструменти (оркестри).
22:00 - 23:00 ч. Летен театър „Аполония“. Извънконкурсна програма.  Фестивални изяви на участници в извънконкурсните програми за всички изкуства.
 
13.07. Петък                                              
16:00 - 18:00 ч. Летен театър „Аполония“. Репетиция раздел „Музикално изкуство“, категории забавна песен и поп, рок и джаз музика.
16:00 - 18:00 ч. Летен театър „Аполония“. Алея. Дейности на партньори на фестивала. Ден на страната.
19:00 - 23:00 ч. Летен театър „Аполония“. Конкурсна програма раздел „Музикално изкуство“, категории забавна песен и поп, рок и джаз музика.
 
14.07. Събота
10:00 - 11:00 ч. Пристанище Созопол. Екскурзия - разходка с кораб из Созополския залив .
16:00 - 18:00 ч. Летен театър „Аполония“. Репетиция за концерта на  лауреатите.
16:00 - 18:00 ч. Читалище „Отец Паисий“, конферентна зала. Среща на журито с ръководителите на групи.
19:30 - 22:30 ч. Летен театър „Аполония“. Връчване на   награди на участниците и подаръци от спонсори. Обявяване и връчване на наградите в раздели: „Театър“, „Музикално изкуство“ и  „Изобразително, приложно и фото изкуство“. Гала – концерт на лауреатите.
 
15.07. Неделя
 8:00 -  10:00 ч. Летен театър „Аполония“. Алея.Създаване на открити щандове.
10.00 - 20:00 ч. Летен театър „Аполония“. Алея. Презантация на посолства на държави участници и партньорски организации.Благотворителен базар.
16:00 - 18:00 ч.  Народно читалище ,,Отец Пайсии“. Конферентна зала.Откриване на среща -форум и дискутиране възможностите за туризъм в Созопол , региона и страните участнички.
20:00 - 22:00 ч. Летен театър „Аполония“. Закриване на фестивала и връчване на награди на  участници във форума и партньори. 
22:30 - 23:30 ч. Коктейл за ръководители, гости и журналисти.
 
16.07. Понеделник
10:00 - 13:00 ч. Екскурзии по заявка.
14:00 - 16:00 ч. Отпътуване на участници,партньори и гости на фестивала.
 
Групите, които желаят да участват, трябва да попълнят Заявка за участие.
Одобрените групи заплащат авансово 10% гаранционна такса към ЕАФФ, която ще бъде приспадната при окончателното плащане.
Следващо задължително 10% плащане авансово към организтора.