Организатор:

Euro Folk Academy

Конкурсът се провежда в рамките на Музикални празници "Евро фолк".

Със съдействието на:
Световната Асоциация на Фолклорните Фестивали – WАFF

Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали – ЕАFF

Оценките на изпълнителите и на колективите, явили се на конкурсната програма са валидни за класиране в Световната ранг листа по фолклор /World ranking list of folklore/ за категория G) Folklore and Classical instrumental groups (ensembles, orchestras), оценителна категория - International / World Cup of Folklore™ - RFS – 150.
 

Във Втория онлайн Международен инструментален конкурс "ЗЛАТНИ СТРУНИ" имат право да участват солисти, струнни или смесени ансамбли и оркестри. В конкурса могат да участват учащи от предпрофесионални, професионални музикални учебни заведения (училища, школи, консерватории, академии, университети и други институции и организации от цял свят), както и непрофесионални изпълнители от културни центрове, сдружения, клубове и др.

Основна идея на конкурса е да разкрие, подкрепи и развие художествения потенциал на инструментлистите в опазването на духовното национално богатство. Участието в този онлайн конкурс спомага за представянето на музикалното изкуство на много култури на международно равнище, а подготовката за онлайн представянето ще доведе до повишаване нивото на сценичното майсторство и опита на участниците.

Цели на конкурса:

- подкрепа на творческата и иновативната дейност в музикалното образование и възпитание;
- откриване на най-надарените сред младите участници и подкрепа при разкриването на техния творчески потенциал;
- разширяване на международните професионални контакти между ръководителите, диригентите и преподавателите в областта на музикалното изкуство;
- даване на нов тласък за развитието на музикалните традиции на народите по света.

Предварителна програма:

01.10.2021 - 09.04.2022г. - приемане на заявки и видеозаписи
11.04.2022г. - публикуване на видеозаписите на всички участници и стартиране на онлайн гласуване до 14.04.2022г.
14.04.2022г. - заседание на журиращата комисия
15.04.2022г. - публикуване на резултатите от оценките на журито и зрителското гласуване

Правила за участие:

За участие в конкурса е необходима акредитация на участниците, която се осъществява при следните условия:
 • Желаещите да участват в конкурса попълват заявка за участие и изпращат видеозапис с тяхно изпълнение.
 • За всеки индивидуален изпълнител или формация се попълва отделна заявка.
 • В конкурса могат да вземат участие индивидуални изпълнители и формации от всички държави по света.
 • Без възрастови ограничения на участниците.
 • Участниците носят отговорност за спазването на законите за авторското право и сродните им права.
 • Заявки за участие се приемат до 09.04.2022г.
 • След изпращането на заявката ще получите потвърждение за участие.
 • Участниците трябва да изпратят един видеоклип по електронната поща или линк за видео в YouTube или Google диск.
Изисквания за видеофайловете:
- Приемат се любителски и професионални видеозаписи, направени най-рано преди 2 години.
- За любителските записи използвайте най-високата разделителна способност на Вашето снимачно устройство и снимайте от статив, хоризонтално. Груповите изпълнения да се снимат в общ план. Преди да изпратите файла, проверете за аудио и видео дефекти. Препоръчителен формат на видеото .mp4 – 8 MB, HD.
- Допуска се използване на видео, заснето по време на фестивали от системата на ЕАФФ или на други конкурси и концерти.

- Озаглавявайте видеофайловете с имената на изпълнението и групата; при индивидуалните изпълнители - името на изпълнението и фамилията.

Номинации:
 • Индивидуални изпълнители (солисти);
 • Ансамбли: струнни ансамбли или смесени ансамбли, включващи в състава си струнни инструменти;
 • Оркестри: струнни оркестри или смесени оркестри, включващи в състава си струнни инструменти.

Допускат се струнни инструменти: Арфа, Баглама, Балалайка, Банджо, Бандура, Барбитос, Бастарда, Басетля, Бива, Бисерница, Брач, Бузуки, Вина, Виела, Виола, Виола да гамба, Виолончело, Вихуела, Гудок, Гусла, Гъдулка, Дидли лък, Домра, Еолова арфа, Инанга, Канел, Канун, Келтска арфа, Китара, Контрабас, Кото, Липински, Лира, Лютня, Мандолина, Мазанки, Никелхарпа, Рабаб, Сантур, Сука, Саз, Тамбура, Теорба, Уд, Укулеле, Цимбал, Цигулка, Цистра, Цитра, Чанги, Ченг, Читра вина, Чунири.

Възрастови групи за номинацията на Индивидуалните изпълнители (солистите):
Първа група: до 6 години;
Втора група: 7 - 9 години;
Трета група: 10 - 12 години;
Четвърта група: 13 - 15 години;
Пета група: 16 - 18 години;
Шеста група: 19 - 25 години;

Седма група: над 25 години.

Възрастови групи за участниците от номинацията "Ансамбли" (до 12 участници включително):
Първа група: до 18 г. включително;

Втора група: над 18 г. и без възрастови ограничения.

Възрастови групи за участниците от номинацията "Оркестри" (13 и повече участници):
Първа група: до 18 г. включително;

Втора група: над 18 г. и без възрастови ограничения.

В групите "Ансамбли" и "Оркестри" могат да участват до 30% участници на различна възраст.

Тематика:
 1. Традиционен фолклор
 2. Обработен фолклор или музика с адаптирана фолклорна тематика
 3. Класика
Програмни изисквания към участниците:
 • Солисти  – 1 или 2 изпълнения с общо времетраене от 2 до 6 минути
 • Струнни ансамбли – 1 или 2 изпълнения с общо времетраене от от 3 до 7 минути
 • Оркестри с участието на струнен инструмент/ струнни инструменти (духови, фолклорни, симфонични) – 1 или 2 изпълнения с общо времетраене от 3 до 10 минути
Програмата на изпълнението е по избор на участника в конкурса и трябва да включва традиционни оригинални произведения или съчинения, в които е използвана адаптирана от автора фолклорна тематика.  

Такса за участие:

 • Солист - 20 Евро
 • Ансамбъл (до 12 участници включително) - 35 Евро на група
 • Оркестър (13 и повече участници) - 75 Евро на група
Допълнителна такса:

Персонална диплома да участие в Международен инструментален конкурс "ЗЛАТНИ СТРУНИ" - 2 евро на участник /без солисти - солистите получават поименна диплома/.

Бонуси:
 • Оценките от участието в онлайн Международен инструментален конкурс "ЗЛАТНИ СТРУНИ" ще бъдат валидни за класиране в Световната ранг листа /World ranking list of folklore/ (https://waff.org/) без допълнителна такса.
 • Колективни и индивидуални членове на ЕАФФ за 2021/2022г. ще получат 20% отстъпка от таксата за участие. 
Членове на журиращата комисия, оторизирани от ЕАФФ:
 • Участниците ще бъдат оценявани от висококвалифицирано жури, състоящо се от признати дейци на културата, поканени от организаторите.
 • Оценителната система е 60-точкова, като се взема средно аритметично от сбора на критериите.
 • Журито има право да намали общата оценка при неспазване на регламента.
Журиращата комисия оценява по следните 3 критерия:
 1. Ниво на сложност и техника на изпълнението
 2. Представяне /костюми, реквизит, постановка, избор на репертоар/
 3. Сценично поведение /поведение, излъчване, артистичност/

Награди:

Дипломите за участие се изпращат на всички участници по имейл.

Във всяка категория и възрастова група, според нивото на представяне и общия сбор от оценките на журито, участниците получават званията:
 • Лауреат I степен (Златна диплома) - от 150,01 до 180,00 точки
 • Лауреат II степен (Сребърна диплома) - от 120,01 до 150,00 точки
 • Лауреат III степен (Бронзова диплома) - от 90,01 до 120,00 точки
 • Дипломант (Медна диплома) - до 90,00 точки

Броят на дипломите за лауреати не е ограничен.

- Препоръки да участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk" 2022, Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2022 и други от шампионатната системата на ЕАФФ.
- Специални награди на журито за Съвременна обработка, Артистичност, Солист, Откритие, Приемственост между поколенията и други.

GRAND PRIX:

Солист, дует или група, носител на званието Лауреат I степен (Златна диплома) с най-много точки при оценяването, получава диплома за GRAND PRIX на конкурса.

Държавни, обществени, творческии съюзи, медии, институции, фирми и частни лица по споразумение с организационния комитет и журито на конкурса могат да установят специални премии и награди за участниците в конкурса.

Журито има право според резултатите от конкурса:
 1. Да не присъжда всички награди;
 2. Да присъжда специални награди на участниците в конкурса, които са основани от държавни, обществени организации и частни лица;
 3. Решенията на журито са окончателни и не подлежат на оспорване.

Видеозаписите на всички участници ще бъдат публикувани в специално създадена платформа в сайта на ЕАФФ на 11.04.2022г., с което ще стартира и онлайн гласуването на зрителите. Периодът за гласуване ще продължи до 23:59:59 CET часа на 14.04.2022г. След този срок, харесванията няма да бъдат отчитани за класирането. Победителят ще се определи по броя на харесванията на публиката. Участникът/-ците с най-висок резултат ще получи/-ат Грамота "Награда на зрителите".

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ:
С подаването на заявката Участниците се съгласяват снимковият и видеоматериал с тяхно участие да бъде съхранен в архив, използван от организатора за различни информационни и телевизионни продукти в неговата цялост или на части, както и за публикации в уеб сайта на EAFF и социалните мрежи с цел популяризиране и развитие на Музикални празници „Евро фолк“, както и предоставят притежаващите авторски и/или сродни права върху изпълняваното произведение участващо в конкурса.

ОБЩИ УСЛОВИЯ:
Таксите за участие се превеждат в срок до 08.04.2022г. чрез Банка или карта.
Хонорари и авторски или сродни права на участниците не се изплащат.
Сумите за паричните преводи са за сметка на изпращача.
Попълнените заявки за участие означават приемане на условията, изложени в настоящия регламент.

Шампиони

Маматкулова Шохсанам/ Холикова Бону

Коканд Узбекистан

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание I степен (Златна диплома), GRAND PRIX, Препоръка за Световен шампионат по фолклор "World folk"

Абдулла-заде Икрам Бахтияр оглы

Баку Азербайджан

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание I степен (Златна диплома), Диплома "Откритие", Диплома "Сценично поведение" (поведение, излъчване, артистичност)

Oliver Kingdom

Kielce Полша

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание I степен (Златна диплома), Диплома "Откритие"

Adrianna Zając

Łódź Полша

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание I степен (Златна диплома), Диплома "Откритие", Диплома "Ниво на сложност и техника на изпълнението"

Yuhan Li 李羽晗

Shanghai Китай

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание I степен (Златна диплома), Диплома "Откритие"

Дарин Николаев Ламбрев

София България

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание I степен (Златна диплома), Диплома "Откритие"

Станислав Красимиров Атанасов

София България

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание I степен (Златна диплома), Препоръка за Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк"

Maja Owarzany

Włynkowo Полша

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание II степен (Сребърна диплома)

Данко Стефанов Пиларски

София България

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание II степен (Сребърна диплома), Диплома "Откритие", Препоръка за Световен шампионат по фолклор "World folk"

Калоян Георгиев

Кърджали България

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание II степен (Сребърна диплома), Диплома "Откритие"

Никол Самарева

София България

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание II степен (Сребърна диплома), Диплома "Откритие"

Heeley Wu

Hong Kong Хонгконг

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание II степен (Сребърна диплома), Диплома "Представяне" (костюми, реквизит, постановка, избор на репертоар)

Siddhartha Bhattacharya

Mumbai Индия

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание II степен (Сребърна диплома), Препоръка за Световен шампионат по фолклор "World folk"

Сафарли Зиба, Гасанзаде Ламия, Гасанзаде Ляман, Садыгова Захра, Сафарли Махаммед

Баку Азербайджан

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание II степен (Сребърна диплома), Препоръка за участие в Азиатски шампионат по фолклор "Азия фолк"

Явора Димитрова Горанова

София България

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание II степен (Сребърна диплома)

Аника Димитрова

София България

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание II степен (Сребърна диплома)

Юлия Дерменджиева

София България

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание II степен (Сребърна диплома)

BlagoVkids

Благоевград България

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание III степен (Бронзова диплома), награда на публиката, препоръка за Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк"

SKAIVA STANEVIČIŪTĖ, REDAS JANKAUSKAS, UGNIUS IVAŠAUSKAS, DANIELIUS SIMOKAITIS, JOGAILĖ FRANCYTĖ, VY

Kaunas Литва

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание III степен (Бронзова диплома)

Камелия Сава

Кишинев Република Молдова

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание III степен (Бронзова диплома)

Гогоман Делия

Кишинев Република Молдова

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание III степен (Бронзова диплома)

Zihan Huang

CHENG DU Китай

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание III степен (Бронзова диплома), диплома за най-малък участник в конкурса

Галерия

Други издания

8.4
4 – 12 Февруари 2021 Online

Международен инструментален конкурс "ЗЛАТНИ СТРУНИ" - ONLINE

Велико Търново България

Новини за фестивала

Виж всички