Организатор:
Euro Folk Academy
 
Конкурсът се провежда в рамките на Музикални празници "Евро фолк".
 
Със съдействието на:
Световна Асоциация на Фолклорните Фестивали – WАFF

Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали – ЕАFF

Оценките на изпълнителите и на колективите, явили се на конкурсната програма, са валидни за класиране в Световната ранг листа по фолклор /World ranking list of folklore/ за категории: A) Групи за народни песни, автентичен фолклор (хорове и хорове с акомпанимент), B) Групи за народни песни, модерен аранжимент на фолклорна музика (хорове и хорове с акомпанимент), и I) Класическа музика/ вокал, оценителна категория - International /World Cup of Folklore™ - RFS – 150.
 

Във Втория онлайн Международен вокален конкурс "ЗЛАТЕН ГЛАС" имат право да участват певци – индивидуални изпълнители, камерни вокални групи и хорове. В конкурса могат да участват учащи от предпрофесионални, професионални музикални учебни заведения (училища, школи, консерватории, академии, университети и други институции и организации от цял свят), както и непрофесионални изпълнители от културни центрове, сдружения, клубове и др.

Основна идея на конкурса е да разкрие, подкрепи и развие художествения потенциал на певците в опазването на духовното национално богатство. Участието в този онлайн конкурс спомага за представянето на музикалното изкуство на много култури на международно равнище, а подготовката за онлайн представянето ще доведе до повишаване нивото на сценичното майсторство и опита на участниците.

Цели на конкурса:

- привличане вниманието на обществото към традиционната вокална култура;
- подкрепа на творческата и иновативната дейност във вокалното образование и възпитание;
- откриване на най-надарените сред младите участници и подкрепа при разкриването на техния творчески потенциал;
- разширяване на международните професионални контакти между ръководителите, диригентите и преподавателите в областта на народното пеене;
- даване на нов тласък за развитието на вокалните традиции на народите по света.

Предварителна програма:

29.09.2021 - 05.03.2022г. - приемане на заявки и видеозаписи
07.03.2022г. - публикуване на видеозаписите на всички участници и стартиране на онлайн гласуване до 10.03.2022г.
10.03.2021г. - заседание на журиращата комисия
11.03.2022г. - публикуване на резултатите от оценките на журито и зрителското гласуване

Правила за участие:

За участие в конкурса е необходима акредитация на участниците, която се осъществява при следните условия:
 • Желаещите да участват в конкурса попълват заявка за участие и изпращат видеозапис с тяхно изпълнение.
 • За всеки индивидуален изпълнител или формация се попълва отделна заявка.
 • В конкурса могат да вземат участие индивидуални изпълнители и формации от всички държави по света.
 • Без възрастови ограничения на участниците.
 • Участниците носят отговорност за спазването на законите за авторското право и сродните им права.
 • Заявки за участие се приемат до 05.03.2022г.
 • След изпращането на заявката ще получите потвърждение за участие.
 • Участниците трябва да изпратят един видеоклип (с две песни) или два видеоклипа в заявката или линк за видео в YouTube или Google диск.
Изисквания за видеофайловете:
- Приемат се любителски и професионални видеозаписи, направени най-рано преди 2 години.
- За любителските записи използвайте най-високата разделителна способност на Вашето снимачно устройство и снимайте от статив, хоризонтално. Груповите изпълнения да се снимат в общ план. Преди да изпратите файла, проверете за аудио и видео дефекти. Препоръчителен формат на видеото .mp4 – 8 MB, HD.
- Допуска се използване на видео, заснето по време на фестивали от системата на ЕАФФ или на други конкурси и концерти.

- Озаглавявайте видеофайловете с имената на изпълнението и групата; при индивидуалните изпълнители - името на изпълнението и фамилията.

Номинации:
 • Индивидуални изпълнители (солисти)
 • Камерни групи: дуо, трио, квартет и т.н. (до 12 участници включително)
 • Хорове (13 и повече участници)
Възрастови групи за индивидуалните изпълнители (солистите):
Първа група: до 6 години;
Втора група: 7 - 9 години;
Трета група: 10 - 12 години;
Четвърта група: 13 - 15 години;
Пета група: 16 - 18 години;
Шеста група: 19 - 25 години;
Седма група: над 25 години.
 
Възрастови групи за участниците от "Камерни групи" (до 12 участници включително) и "Хорове" (13 и повече участници):
Първа група - до 18 г. включително;
Втора група - над 18 г. и без възрастови ограничения.
 
В групите "Камерни групи" и "Хорове" могат да участват до 30% участници на различна възраст.
 
Категории:
А) Групи за народни песни, автентичен фолклор (хорове и хорове с акомпанимент)
B) Групи за народни песни, модерен аранжимент на фолклорна музика (хорове и хорове с акомпанимент)

 I) Класическа музика/ вокал

Категорията се посочва задължително в заявката за участие.
 
Програмни изисквания към участниците:
 • Солисти – 1 или 2 изпълнения (бавна и бърза песен) с общо времетраене до 5 минути.
 • Камерни групи и Хорове – 1 или 2 изпълнения (бавна и бърза песен) с общо времетраене до 7 минути.

Програмата на изпълненията е по избор на участниците в конкурса и трябва да включва автентични песни или песни от обработения фолклор. Допускат се за участие и авторски произведения, в които е използвана адаптирана от автора фолклорна тематика.

Съпроводът на песните може да бъде на живо или на синбек. 
Двете песни трябва да бъдат записани на един или два файла.

Такса за участие:

За участие чрез видео онлайн:
 • Солист - 20 Евро
 • Камерни групи (до 12 участници включително) - 35 Евро на група
 • Хорове (13 и повече участници) - 75 Евро на група
Допълнителна такса:

Персонална диплома да участие в Международен вокален конкурс "ЗЛАТЕН ГЛАС" - 2 евро на участник /без солисти – солистите получават поименна диплома/.

Бонуси:
 • Оценките от участието в онлайн Международен вокален конкурс "ЗЛАТЕН ГЛАС" ще бъдат валидни за класиране в Световната ранг листа /World ranking list of folklore/ (https://waff.org/) без допълнителна такса.
 • Колективни и индивидуални членове на ЕАФФ за 2021/2022г. ще получат 20% отстъпка от таксата за участие. 
Членове на журиращата комисия, оторизирани от ЕАФФ:
 • Участниците ще бъдат оценявани от висококвалифицирано жури, състоящо се от признати дейци на културата, поканени от организаторите.
 • Оценителната система е 60-точкова, като се взема средно аритметично от сбора на критериите.
 • Журито има право да намали общата оценка при неспазване на регламента
Журиращата комисия оценява по следните 3 критерия:
 1. Ниво на сложност и техника на изпълнението
 2. Представяне /костюми, реквизит, постановка, избор на репертоар/
 3. Сценично поведение /поведение, излъчване, артистичност/

Награди:

Дипломите за участие се изпращат на всички участници по имейл.

Във всяка категория и възрастова група, според нивото на представяне и общия сбор от оценките на журито, участниците получават званията:
 • Лауреат I степен (Златна диплома) - от 150,01 до 180,00 точки
 • Лауреат II степен (Сребърна диплома) - от 120,01 до 150,00 точки
 • Лауреат III степен (Бронзова диплома) - от 90,01 до 120,00 точки
 • Дипломант (Медна диплома) - до 90,00 точки

Броят на дипломите за лауреати не е ограничен.

- Препоръки за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk" 2022, Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2022 и други от шампионатната системата на ЕАФФ.
- Специални награди на журито за Автентичен костюм, Сценичен костюм, Съвременна обработка, Артистичност, Солист, Откритие, Приемственост между поколенията и други.  

GRAND PRIX:

Солист, дует или група, носител на званието Лауреат I степен (Златна диплома) с най-много точки при оценяването, получава диплома за GRAND PRIX на конкурса.

Държавни, обществени, творческии съюзи, медии, институции, фирми и частни лица по споразумение с организационния комитет и журито на конкурса могат да установят специални премии и награди за участниците в конкурса.
 
Журито има право според резултатите от конкурса:
 1. Да не присъжда всички награди;
 2. Да присъжда специални награди на участниците в конкурса, които са основани от държавни, обществени организации и частни лица;
 3. Решенията на журито са окончателни и не подлежат на оспорване.
Видеозаписите на всички участници ще бъдат публикувани в специално създадена платформа в сайта на ЕАФФ на 07.03.2022г., с което ще стартира и онлайн гласуването на зрителите. Периодът за гласуване ще продължи до 23:59:59 CET часа на 10.03.2022г. След този срок, харесванията няма да бъдат отчитани за класирането. Победителят ще се определи по броя на харесванията на публиката. Участникът/-ците с най-висок резултат ще получи/-ат Грамота "Награда на зрителите".
 

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ:

С подаването на заявката Участниците се съгласяват снимковият и видеоматериал с тяхно участие да бъде съхранен в архив, използван от организатора за различни информационни и телевизионни продукти в неговата цялост или на части, както и за публикации в уеб сайта на EAFF и социалните мрежи с цел популяризиране и развитие на Музикални празници "Евро фолк", както и предоставят притежаващите авторски и/или сродни права върху изпълняваното произведение, участващо в конкурса.
 

ОБЩИ УСЛОВИЯ:

Таксите за участие се превеждат в срок до 04.03.2022г. чрез Банка или карта.
Хонорари и авторски или сродни права на участниците не се изплащат.
Сумите за паричните преводи са за сметка на изпращача.
Попълнените заявки за участие означават приемане на условията, изложени в настоящия регламент.

Шампиони

Shuai Zhang

Milano Италия

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание I степен (Златна диплома), GRAND PRIX в категория "Класика", Препоръка за Световен шампионат по фолклор "World folk"

Народен хор на ДЮФА "Граовче"

Перник България

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание I степен (Златна диплома), GRAND PRIX в категория "Фолклор", Препоръка за Световен шампионат по фолклор "World folk"

LI LANTAO

Firenze Китай

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание I степен (Златна диплома), Диплома "Ниво на сложност и техника на изпълнението"

WU JINGJING

Firenze Китай

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание I степен (Златна диплома), Диплома "Откритие"

Aikaterini Oikonomou

London Обединеното кралство

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание I степен (Златна диплома), Диплома "Сценично поведение" (поведение, излъчване, артистичност)

Xiaoxuan Yao

Warszawa Полша

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание I степен (Златна диплома)

Яница Емилова Иванова - 12 год., солистка на ДЮФА "Граовче"

Перник България

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание I степен (Златна диплома), Диплома "Откритие"

Folk music band "Bengeliai"

Priekule Литва

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание I степен (Златна диплома), Диплома "Представяне" (костюми, реквизит, постановка, избор на репертоар), Препоръка за Световен шампионат по фолклор "World folk"

LI MINHUI

Plovdiv Китай

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание I степен (Златна диплома), Диплома "Откритие"

Kusi Rima

Cochabamba Боливия

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание I степен (Златна диплома), Препоръка за Световен шампионат по фолклор "World folk"

Женский хор "Көҕүөр"

с. Сунтар Русия

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание I степен (Златна диплома), Препоръка за Световен шампионат по фолклор "World folk"

Вокална група "Българче"

Велико Търново България

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание I степен (Златна диплома), Диплома "Откритие", Препоръка за Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк"

Глория Георгиева Георгиева

Силистра България

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание I степен (Златна диплома), Диплома "Откритие"

Vokalinis ansamblis "Agluona"

Priekulė Литва

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание I степен (Златна диплома), Препоръка за Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк"

Ursachi Andriescu Andreea Sara

Bucharest Румъния

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание I степен (Златна диплома), Диплома "Откритие"

Камерна вокална група при Детска фолклорна формация "Добруджанче"

Силистра България

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание I степен (Златна диплома), Препоръка за Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк"

WU JIAJIE

Florence Китай

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание I степен (Златна диплома)

Група за обработен фолклор "Звездица"

с. Хаджидимитрово България

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание I степен (Златна диплома)

Народен хор /Камерна формация/ при АНТП "Силистра"

Силистра България

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание I степен (Златна диплома), Препоръка за Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк"

WANG DAHAN

Firenze Китай

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание II степен (Сребърна диплома)

Jing Wei

Beijing Китай

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание II степен (Сребърна диплома)

Десислава Тодорова Жекова

Силистра България

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание II степен (Сребърна диплома)

София Хейцман Костова - 9 год., солистка на ДЮФА "Граовче"

Перник България

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание II степен (Сребърна диплома)

Никула Кирилова Димитрова

Бургас България

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание II степен (Сребърна диплома)

Емма Захариева Кирилова - 7 год.

Перник България

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание II степен (Сребърна диплома)

Сияна Славова Петрова - 9 год., солиска на ДЮФА "Граовче"

Перник България

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание II степен (Сребърна диплома)

Jahandar Maleki

Kermanshah Ислямска република Иран

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание II степен (Сребърна диплома)

ДВФ "Омайниче-Ранопойчета"

Пловдив България

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание II степен (Сребърна диплома), Най-малък участник в конкурса: Радина Папазова - 6 г.

Анастасия Павлова Димова

Пловдив България

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание II степен (Сребърна диплома)

Мариела Николаева Карамелова

Пловдив България

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание II степен (Сребърна диплома)

Вяра Ивайлова Койнова - 13 год.

Шумен България

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание II степен (Сребърна диплома)

Валентина Иванова Килимперова

Пловдив България

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание II степен (Сребърна диплома), Награда на публиката

ПГ "Шарена китка"

с. Долно Камарци България

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание II степен (Сребърна диплома)

MINJU CHOI

Seoul Република Корея

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание II степен (Сребърна диплома)

Veronika Krustiņa

Sala Латвия

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание II степен (Сребърна диплома)

Дует Петра Горанова и Десислава Христова

с. Долно Камарци България

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание II степен (Сребърна диплома)

Polina Galkina

Deerfield beach САЩ

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание II степен (Сребърна диплома)

Diane Ayerdi

San Francisco САЩ

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание III степен (Бронзова диплома)

Laura Lukić

Bar Черна Гора

Диплома за участие в конкурса, носител на Лауреатско звание III степен (Бронзова диплома)

Галерия

Други издания

8.7
18 – 27 Януари 2021 Online

Международен вокален конкурс "ЗЛАТЕН ГЛАС" - ONLINE

Велико Търново България

Новини за фестивала

Виж всички