Организатор:
Euro Folk Academy
 
Конкурсът се провежда в рамките на Музикални празници "Евро фолк".
 
Със съдействието на:
Световна Асоциация на Фолклорните Фестивали – WАFF
Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали – ЕАFF
 
Оценките на изпълнителите и на колективите, явили се на конкурсната програма, са валидни за класиране в Световната ранг листа по фолклор /World ranking list of folklore/ за категории: A) Групи за народни песни, автентичен фолклор (хорове и хорове с акомпанимент), B) Групи за народни песни, модерен аранжимент на фолклорна музика (хорове и хорове с акомпанимент), и I) Класическа музика/ вокал, оценителна категория - International /World Cup of Folklore™ - RFS – 150
 

В Първия онлайн Международен вокален конкурс "ЗЛАТЕН ГЛАС" имат право да участват певци – индивидуални изпълнители, камерни вокални групи и хорове. В конкурса могат да участват учащи от предпрофесионални, професионални музикални учебни заведения (училища, школи, консерватории, академии, университети и други институции и организации от цял свят), както и непрофесионални изпълнители от културни центрове, сдружения, клубове и др.

Основна идея на конкурса е да разкрие, подкрепи и развие художествения потенциал на певците в опазването на духовното национално богатство. Участието в този онлайн конкурс спомага за представянето на музикалното изкуство на много култури на международно равнище, а подготовката за онлайн представянето ще доведе до повишаване нивото на сценичното майсторство и опита на участниците.
 

Цели на конкурса:

- привличане вниманието на обществото към традиционната вокална култура;
- подкрепа на творческата и иновативната дейност във вокалното образование и възпитание;
- откриване на най-надарените сред младите участници и подкрепа при разкриването на техния творчески потенциал;
- разширяване на международните професионални контакти между ръководителите, диригентите и преподавателите в областта на народното пеене;
- даване на нов тласък за развитието на вокалните традиции на народите по света.

Предварителна програма:

15.10.2020 - 15.01.2021г. - приемане на заявки и видеозаписи
18.01.2021г. - публикуване на видеозаписите на всички участници и стартиране на онлайн гласуване до 24.01.2021г.
25.01.2021г. - заседание на журиращата комисия
27.01.2021г. - публикуване на резултатите от оценките на журито и зрителското гласуване
27.01.2021г. - онлайн среща на художествените ръководители и журито


Правила за участие:

За участие в конкурса е необходима акредитация на участниците, която се осъществява при следните условия:
 • Желаещите да участват в конкурса попълват заявка за участие и изпращат видеозапис с тяхно изпълнение.
 • За всеки индивидуален изпълнител или формация се попълва отделна заявка.
 • В конкурса могат да вземат участие индивидуални изпълнители и формации от всички държави по света.
 • Без възрастови ограничения на участниците.
 • Участниците носят отговорност за спазването на законите за авторското право и сродните им права.
 • Заявки за участие се приемат до 15.01.2021г.
 • След изпращането на заявката ще получите потвърждение за участие.
 • Участниците трябва да изпратят един видеоклип (с две песни) или два видеоклипа в заявката или линк за видео в YouTube или Google диск.
Изисквания за видеофайловете:
- Приемат се любителски и професионални видеозаписи, направени най-рано преди 2 години.
- За любителските записи използвайте най-високата разделителна способност на Вашето снимачно устройство и снимайте от статив, хоризонтално. Груповите изпълнения да се снимат в общ план. Преди да изпратите файла, проверете за аудио и видео дефекти. Препоръчителен формат на видеото .mp4 – 8 MB, HD.
- Допуска се използване на видео, заснето по време на фестивали от системата на ЕАФФ или на други конкурси и концерти.
- Озаглавявайте видеофайловете с имената на изпълнението и групата; при индивидуалните изпълнители - името на изпълнението и фамилията.
 
Номинации:
 • Индивидуални изпълнители (солисти)
 • Камерни групи: дуо, трио, квартет и т.н. (до 12 участници)
 • Хорове (над 13 участници)
Възрастови групи за индивидуалните изпълнители (солистите):
Първа група: до 6 години;
Втора група: 7 - 9 години;
Трета група: 10 - 12 години;
Четвърта група: 13 - 15 години;
Пета група: 16 - 18 години;
Шеста група: 19 - 25 години;
Седма група: над 25 години.
 
Възрастови групи за участниците от "Камерни групи" и "Хорове":
Първа група - до 18 г. включително;
Втора група - над 18 г. и без възрастови ограничения.
 
В групите "Камерни групи" и "Хорове" могат да участват до 30% участници на различна възраст.
 
Категории:
А) Групи за народни песни, автентичен фолклор (хорове и хорове с акомпанимент)
B) Групи за народни песни, модерен аранжимент на фолклорна музика (хорове и хорове с акомпанимент)
 I) Класическа музика/ вокал
Категорията се посочва задължително в заявката за участие.
 
Програмни изисквания към участниците:
 • Солисти – 1 или 2 изпълнения (бавна и бърза песен) с общо времетраене до 5 минути.
 • Камерни групи и Хорове – 1 или 2 изпълнения (бавна и бърза песен) с общо времетраене до 7 минути.
Програмата на изпълненията е по избор на участниците в конкурса и трябва да включва автентични песни или песни от обработения фолклор. Допускат се за участие и авторски произведения, в които е използвана адаптирана от автора фолклорна тематика.

Съпроводът на песните може да бъде на живо или на синбек. 
Двете песни трябва да бъдат записани на един или два файла.
 

Такса за участие:

За участие чрез видео онлайн:
 • Солист - 20 Евро
 • Камерни групи (до 12 участници включително) - 35 Евро на група
 • Хорове (над 13 участници включително) - 75 Евро на група
Допълнителна такса:

Персонална диплома да участие в Международен вокален конкурс "ЗЛАТЕН ГЛАС" - 2 евро на участник /без солисти – солистите получават поименна диплома/.

Членове на журиращата комисия, оторизирани от ЕАФФ:
 • Участниците ще бъдат оценявани от висококвалифицирано жури, състоящо се от признати дейци на културата, поканени от организаторите.
 • Оценителната система е 60-точкова, като се взема средно аритметично от сбора на критериите.
 • Журито има право да намали общата оценка при неспазване на регламента
Журиращата комисия оценява по следните 3 критерия:
 1. Ниво на сложност и техника на изпълнението
 2. Представяне /костюми, реквизит, постановка, избор на репертоар/
 3. Сценично поведение /поведение, излъчване, артистичност/


Награди:

Дипломите за участие се изпращат на всички участници по имейл.
Във всяка категория и възрастова група, според нивото на представяне и общия сбор от оценките на журито, участниците получават званията:
 • Лауреат I степен (Златна диплома) - от 150,01 до 180,00 точки
 • Лауреат II степен (Сребърна диплома) - от 120,01 до 150,00 точки
 • Лауреат III степен (Бронзова диплома) - от 90,01 до 120,00 точки
 • Дипломант (Медна диплома) - до 90,00 точки
Броят на дипломите за лауреати не е ограничен.
- Препоръки за участие в XI Световен шампионат по фолклор "World Folk" 2021, Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2021 и други от шампионатната системата на ЕАФФ.
- Специални награди на журито за Автентичен костюм, Сценичен костюм, Съвременна обработка, Артистичност, Солист, Откритие, Приемственост между поколенията и други.  
 

GRAND PRIX:

Солист, дует или група, носител на званието Лауреат I степен (Златна диплома) с най-много точки при оценяването, получава диплома за GRAND PRIX на конкурса.
 
Държавни, обществени, творческии съюзи, медии, институции, фирми и частни лица по споразумение с организационния комитет и журито на конкурса могат да установят специални премии и награди за участниците в конкурса.
 
Журито има право според резултатите от конкурса:
1. Да не присъжда всички награди;
2. Да присъжда специални награди на участниците в конкурса, които са основани от държавни, обществени организации и частни лица;
3. Решенията на журито са окончателни и не подлежат на оспорване.
 
Видеозаписите на всички участници ще бъдат публикувани в специално създадена платформа в сайта на ЕАФФ на 18.01.2021г., с което ще стартира и онлайн гласуването на зрителите. Периодът за гласуване ще продължи до 23:59:59 CET часа на 24.01.2021г. След този срок, харесванията няма да бъдат отчитани за класирането. Победителят ще се определи по броя на харесванията на публиката. Участникът/-ците с най-висок резултат ще получи/-ат Грамота "Награда на зрителите".
 
ОНЛАЙН СРЕЩА на художествените ръководители и участници. Екипът на Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали – EAФФ разбира необходимостта от живата връзка между съмишленици и колеги в сферата на фолклорните изкуства. Предвид обстоятелствата, причинени от световната пандемия, ЕАФФ ще осигури възможност за обмяна на впечатления и идеи чрез провеждането на онлайн среща. Всеки от ръководителите при желание ще бъде включен в онлайн срещата и ще получи на имейла си покана.
 

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ:

С подаването на заявката Участниците се съгласяват снимковият и видеоматериал с тяхно участие да бъде съхранен в архив, използван от организатора за различни информационни и телевизионни продукти в неговата цялост или на части, както и за публикации в уеб сайта на EAFF и социалните мрежи с цел популяризиране и развитие на Музикални празници "Евро фолк", както и предоставят притежаващите авторски и/или сродни права върху изпълняваното произведение, участващо в конкурса.
 

ОБЩИ УСЛОВИЯ:

Таксите за участие се превеждат в срок до 15.01.2021г. чрез Банка или карта.
Хонорари и авторски или сродни права на участниците не се изплащат.
Сумите за паричните преводи са за сметка на изпращача.
Попълнените заявки за участие означават приемане на условията, изложени в настоящия регламент.

Шампиони

Exemplary Chorus "Zhuravachka"

Molodechno Беларус

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен вокален конкурс "ЗЛАТЕН ГЛАС" 2021; Лауреат I степен (Златна диплома); ПЪРВО МЯСТО - GRAND PRIX Диплом, купа; Препоръка за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk"

Minkyoung Kim

Gimhae-si Република Корея

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен вокален конкурс "ЗЛАТЕН ГЛАС" 2021; Лауреат I степен (Златна диплома); Специална награда на журито за Откритие; ПЪРВО МЯСТО - GRAND PRIX Диплом, купа

Lo,Hsin-Ju

Brescia Тайван, провинция на Китай

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен вокален конкурс "ЗЛАТЕН ГЛАС" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Специална награда на журито за Ниво на сложност и техника на изпълнението

Iren Kuyumchyan

Yerevan Армения

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен вокален конкурс "ЗЛАТЕН ГЛАС" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Специална награда на журито за Откритие

Children and Youth Vocal studio MOMO, Big Teens

Rīga Латвия

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен вокален конкурс "ЗЛАТЕН ГЛАС" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Children and youth Vocal studio MOMO - Специална награда на Евро Фолк Академи, Препоръка за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk"

Аделина Йорданова Георгиева

Шумен България

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен вокален конкурс "ЗЛАТЕН ГЛАС" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Специална награда на журито за Откритие, Препоръка за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk"

Trami Nguyen

San Jose САЩ

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен вокален конкурс "ЗЛАТЕН ГЛАС" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Специална награда на журито за Представяне /костюми, реквизит, постановка, избор на репертоар/, Препоръка за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk"

Camelia Cuzub - mezzosoprano

Bucharest Румъния

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен вокален конкурс "ЗЛАТЕН ГЛАС" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Препоръка за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk"

BRĂILEANU SORIN-IONEL

Comuna Florești Румъния

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен вокален конкурс "ЗЛАТЕН ГЛАС" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Препоръка за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk"

Silviu Alexandru Mihăilă - baritone

Bucharest Румъния

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен вокален конкурс "ЗЛАТЕН ГЛАС" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Специална награда на журито за сценично поведение, Препоръка за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk"

Andreea Bucur-Blidariu - soprano

Bucharest Румъния

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен вокален конкурс "ЗЛАТЕН ГЛАС" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Препоръка за участие в Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк"

Фолклорно трио "Авлига"

Дупница България

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен вокален конкурс "ЗЛАТЕН ГЛАС" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Специална награда на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали - EAFF, Препоръка за участие в Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк"

Славея Яворова Младенова

Шумен България

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен вокален конкурс "ЗЛАТЕН ГЛАС" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Специална награда на журито за Откритие, Препоръка за участие в Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк"

Атанаска Славова

село Чалъкови България

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен вокален конкурс "ЗЛАТЕН ГЛАС" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Препоръка за участие в Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк"

Фолклорно трио "Феникс"

Червен бряг България

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен вокален конкурс "ЗЛАТЕН ГЛАС" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Специална награда - "Награда на зрителите", Препоръка за участие в Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк"

Viktorija Šareiko

Vilnius Литва

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен вокален конкурс "ЗЛАТЕН ГЛАС" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома)

Ron Zaika

Akko Израел

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен вокален конкурс "ЗЛАТЕН ГЛАС" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома)

Children and youth Vocal studio MOMO group Little Teens

Riga Латвия

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен вокален конкурс "ЗЛАТЕН ГЛАС" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Children and youth Vocal studio MOMO - Специална награда на Евро Фолк Академи

Николета Жулиянова

Хасково България

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен вокален конкурс "ЗЛАТЕН ГЛАС" 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Препоръка за участие в Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк"

Мария Димитрова Недялкова

Пловдив България

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен вокален конкурс "ЗЛАТЕН ГЛАС" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома), Препоръка за участие в Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк"

Вокална формация "Малка серенада"

Шумен България

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен вокален конкурс "ЗЛАТЕН ГЛАС" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

Jana Kazanauska

Daugavpils Латвия

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен вокален конкурс "ЗЛАТЕН ГЛАС" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

Дует Дарина Иванова и Красимира Стоева

село Ситово България

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен вокален конкурс "ЗЛАТЕН ГЛАС" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

Стоймира Георгиева Стоилова

София България

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен вокален конкурс "ЗЛАТЕН ГЛАС" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

Joseph Kozlovskyi

Kyiv Украйна

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен вокален конкурс "ЗЛАТЕН ГЛАС" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома), Препоръка за участие в Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк"

Паола Йорданова

Несебър България

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен вокален конкурс "ЗЛАТЕН ГЛАС" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

Детска вокална фолклорна група

Кърджали България

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен вокален конкурс "ЗЛАТЕН ГЛАС" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

Представителна формация "Гласовете на Орфей"

Пазарджик България

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен вокален конкурс "ЗЛАТЕН ГЛАС" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

Яна Иванова Кирилова

Перник България

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен вокален конкурс "ЗЛАТЕН ГЛАС" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

София Хейцман Костова

Перник България

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен вокален конкурс "ЗЛАТЕН ГЛАС" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

Shiri Maor

Petah Tikva Израел

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен вокален конкурс "ЗЛАТЕН ГЛАС" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

Група за автентичен фолклор

село Стрелци България

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен вокален конкурс "ЗЛАТЕН ГЛАС" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

Сгибнева Анастасия Александровна

Петропавловск-Камчатский Русия

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен вокален конкурс "ЗЛАТЕН ГЛАС" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

Стиляна Вардина

Пазарджик България

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен вокален конкурс "ЗЛАТЕН ГЛАС" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

Сиана Тодорова Стоянова - 7 години

село Злидол България

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен вокален конкурс "ЗЛАТЕН ГЛАС" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома), Награда за най-малък участник

Доника Шикова

Шумен България

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен вокален конкурс "ЗЛАТЕН ГЛАС" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

Никол Георгиева Георгиева на 10 години

Шумен България

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен вокален конкурс "ЗЛАТЕН ГЛАС" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

Katerina Witte

San Jose САЩ

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен вокален конкурс "ЗЛАТЕН ГЛАС" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

Austėja Kozlovska

Vilnius Литва

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен вокален конкурс "ЗЛАТЕН ГЛАС" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома), Soloists at Nemenčinė Music School - Препоръка за участие в Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк"

Вяра Ивайлова Койнова

Шумен България

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен вокален конкурс "ЗЛАТЕН ГЛАС" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

Amanda Andriekus

Liepāja Латвия

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен вокален конкурс "ЗЛАТЕН ГЛАС" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома), Препоръка за участие в Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк"

Lija Kaduškevičiūtė

Vilnius Литва

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен вокален конкурс "ЗЛАТЕН ГЛАС" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома), Soloists at Nemenčinė Music School - Препоръка за участие в Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк"

Палома Иванова

София България

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен вокален конкурс "ЗЛАТЕН ГЛАС" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

Мария Константина Хавтева

Пазарджик България

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен вокален конкурс "ЗЛАТЕН ГЛАС" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

Зехра Севджан Юсеин

Хасково България

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен вокален конкурс "ЗЛАТЕН ГЛАС" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

Olivija Šamatovičiūtė

Nemenčinė Литва

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен вокален конкурс "ЗЛАТЕН ГЛАС" 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома), Soloists at Nemenčinė Music School - Препоръка за участие в Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк"

Емануела Симон Етова

Пазарджик България

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен вокален конкурс "ЗЛАТЕН ГЛАС" 2021, Лауреат III степен (Бронзова диплома)

Alecsia Stefania Irina

Bucharest Румъния

Диплом за участие в онлайн изданието на Международен вокален конкурс "ЗЛАТЕН ГЛАС" 2021, Лауреат III степен (Бронзова диплома)

Галерия

Други издания

8.7
7 – 11 Март 2022 Online

II Международен вокален конкурс "ЗЛАТЕН ГЛАС" - ONLINE

Велико Търново България

Новини за фестивала

Виж всички