Място: Приморско и Китен  (Wikipedia)
Черноморски събор "Евро фолк" се провежда в рамките на Музикални празници “Евро фолк” – Светът е телевизия. Музикалните празници се провеждат в различни европейски градове и държави през цялата  2020 година.
Музикалните празници “Евро фолк” се състоят от четиридесет и пет музикални фестивала и се провеждат под егидата на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали - ЕАFF. Основно събитие на Музикални празници “Евро фолк” е Фестивал №1 в Европа на традиционните народни изкуства - Старопланински събор “Балкан фолк”. В него ежегодно участват от 9 000 до 15 000 музиканти, певци и танцьори.
Характерна особеност на Музикалните празници “Евро фолк” е, че всички изпълнения се записват с професионална аудио и телевизионна техника и най-добрите от тях се излъчват по повече от 20 кабелни телевизии в България, по сателитните и национални телевизии "Travel TV" и "Родина ТВ", както и по Internet телевизия "EuroFolkTV". С тези дейности се изпълнява основната цел на Музикалните празници “Евро фолк“- Светът е телевизия” за популяризиране на традиционните народни изкуства чрез огромните възможности на масмедиите.
 
Организатори:
Euro Folk Academy, Event Vacation, Община Царево,  Община Приморско, Кметство Китен
Под егидата на: Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали - ЕАFF

Предварителна програма:

1 ден - Пристигане и регистрация на групите от 10,00 до14,00 часа, настаняване след 14.00 часа, Вечеря, нощувка.
2 ден - Закуска. Свободно време, вечеря, нощувка.
3 ден - Закуска. Свободно време, вечеря, концерт - Китен, нощувка.
4 ден - Закуска. Свободно време, вечеря, концерт - Китен, Получаване на сертификати, нощувка.
5 ден - Закуска. Свободно време, вечеря, нощувка.
6 ден - закуска, напускане на хотели в 12 часа.
 

Регламент:

 • Концертите на Международен фолклорен фестивал „Евро фолк – Черно море” се излъчват на живо по Световната Internet телевизия „EuroFolkTV”.
 • По време на Фестивала ще бъдат направени студийни аудиозаписи и заснемане на професионални видеоклипове на програмата на участниците, на изпълненията, които са отличени от журито или срещу заплащане.
 • Продължителността на програмата не трябва да превишава 10 минути.
 • Препоръчително участниците да предвидят 3 дни престой. 
 • Направените записи ще се излъчват по 20 български кабелни телевизии и по сателитни телевизии с покритие в цяла Европа, както и по Световната интернет телевизия "EuroFolkTV" на адрес tv.eurofolk.com
 • По време на участието на колектива във Фестивала организаторите могат да го поканят да вземе участие в общи събития – Официално откриване, Официално закриване, дефиле, коктейл и други.
 • Черноморски събор "Евро фолк” се провежда в рамките на пет конкурсни дни и вечерни концерти. Основна задача на организаторите е даването на възможност за изява на творческите колективи и включването им в конкурсна програма, определяща най-добрите от тях и пропагандиране на призьорите чрез излъчване в Европейския телевизионен ефир. 
 • Домакин на фестивала са градовете Царево и Китен, Бургаска област, България.

Регламент за участие в конкурса:

Фестивалната програма включва конкурси в следните категории:
 • фолклорни песни;
 • фолклорни танци;
 • фолклорни ансамбли;
 • стари градски песни и романси;
 • индивидуални изпълнители;
 • възрастни и деца до 16 години – по всички категории.
 • За участие в конкурса е необходима акредитация на участниците, която се осъществява при следните условия:
 • Желаещите да участват във Фестивала попълват и подписват заявки за участие, с което заявителят приема условията, заложени в настоящия регламент.
 • Желателно е по пощата, на адреса на Euro Folk Academy, да се изпрати последният издаден албум на участника (групата) или демо записи. Желателно е към заявката да се прибави анотация за участника и рекламни материали – фотоси. Изпратените материали не се връщат.
 • При наличието на повече заявки от необходимите участия на конкурсния ден, журито прави предварителна селекция на участниците и писмено уведомява всички заявили за кой ден са допуснати до конкурсната програма.
 • Журито има право да пожелае изпълняването на част от заявената програма, ако тя надвишава посочените времеви граници. Независимо от това участниците трябва да бъдат готови, ако е необходимо, да изпълнят програмата в нейната цялост.

Награди:

 • Фестивалът има състезателен характер и е оторизиран квалификационен кръг от системата на World Association of Folklore Festivals – WAFF
 • Голямата награда “Евро фолк” – Grand Prix "Orpheus" и диплом.
 • Журиращата комисия използва оценителната система на World association of folklore festivals - WAFF.
 • Първи награди “Орфей” в съответните категории и диплом. Определят се от журито, което спазва процедурни правила.
 • Всички призьори получават Почетен знак и грамоти за лауреати на “Евро фолк”. Наградите се раздават на церемония по време на церемонията по закриване.
 • По преценка на журито и продуцентите Euro Folk Academy изявени изпълнители и художествени ръководители се удостояват с Диплом за получаване на званието Maestro или Maestro Academic. Тези дипломи се изпращат до кметовете на Общини с молба за връчване по подходящ начин.
 • Участниците могат да си поръчат срещу заплащане пълни записи на техните изпълнения, включително видеоклипове, на компактдиск, видеокасета и DVD.
 • Хонорари на участниците не се заплащат.
Изричен текст: При одобрено от журито участие във Фестивала, колективите или представляващи ги организации отстъпват на организатора правото да бъде записано на аудио и видео, оформено в програма, представяща фестивала и излъчено по телевизионен канал или друг начин, за което се подписва договор.

Акредитации:

Всяка музикална компания, читалище, училище или независима организация може да изпрати свои представители на фестивала, като разходите по престоя им се поемат от изпращащата страна.

Общи условия:

Попълнените и подписани заявки за участие означават приемане на условията, заложени в настоящия регламент.
Регистрацията на участниците при пристигането им ще се извърши в Комплекс "Кремиковци", Китен България. Пристигане и регистрация на групите от 10,00 до14,00 часа.
Пакетните цени за настаняването на групите са в зависимост от престоя на участниците.

Галерия

Други издания

8.6
4 – 8 Септември 2024

XXI Черноморски събор "Евро фолк 2024"

Царево - Китен - Приморско България
8.6
30 Август – 3 Септември 2023

XX Черноморски събор „Евро фолк 2023”

Царево, Китен България
8.6
31 Август – 4 Септември 2022

XIX Черноморски събор "Евро фолк 2022"

Царево, Китен България
8.6
1 – 6 Септември 2021

XVIII Черноморски събор "Евро фолк - 2021"

Царево, Китен България
8.6
4 – 9 Септември 2019

XVI Черноморски събор “Евро фолк - 2019”

Царево - Китен България
8.6
5 – 10 Септември 2018

XV Черноморски събор “Евро фолк - 2018”

Царево - Китен България
8.6
30 Август – 4 Септември 2017

XIV Черноморски събор “Евро фолк - 2017”

Китен България
8.6
1 – 6 Септември 2016

XIII Черноморски събор “Евро фолк - 2016”

Приморско - Китен България
8.6
1 – 10 Септември 2015

XII Черноморски събор “Евро фолк - 2015”

Приморско - Китен България
8.6
1 – 10 Септември 2014

XI Черноморски събор “Евро фолк - 2014”

Приморско - Китен България
8.6
1 – 10 Септември 2013

X Черноморски събор “Евро фолк - 2013”

Приморско - Китен България
8.6
1 – 10 Септември 2012

IX Черноморски събор “Евро фолк - 2012”

Приморско - Китен България
8.6
1 – 10 Септември 2011

VIII Черноморски събор “Евро фолк - 2011”

Приморско - Китен България

Новини за фестивала

Виж всички