Място: Приморско и Китен  (Wikipedia)

Фолклорният фестивал “Евро фолк - Черно море" се провежда в рамките на Музикални празници “Евро фолк” – Светът е телевизия. Музикалните празници се провеждат в различни европейски градове и държави през цялата  2016 година.
Музикалните празници “Евро фолк” се състоят от четиридесет и пет музикални фестивала и се провеждат под егидата на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали - ЕАFF.
Основно събитие на Музикални празници “Евро фолк” е Фестивал №1 в Европа на традиционните народни изкуства - Старопланински събор “Балкан фолк”. В него ежегодно участват от 9 000 до 15 000 музиканти, певци и танцьори.
Характерна особеност на Музикалните празници “Евро фолк” е, че всички изпълнения се записват с професионална аудио и телевизионна техника и най-добрите от тях се излъчват по повече от 50 кабелни телевизии в България, по сателитните и национални телевизии  "Travel TV" и "Херос ТВ", както и по Световните Internet телевизии "EuroFolkTV" на адрес tv.eurofolk.com и "TV Rodina" на адрес www.tvrodina.com. С тези дейности се изпълнява основната цел на Музикалните празници “Евро фолк“- Светът е телевизия” за популяризиране на традиционните народни изкуства чрез огромните възможности на масмедиите.
 
Организатори:
Euro Folk Academy, Event Vacation, Община Приморско, Кметство Китен
Под егидата на:
Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали - ЕАFF

Предварителна програма:

 

 

Фестивалната програма включва конкурси в следните категории:

  • фолклорни песни;
  • фолклорни танци;
  • фолклорни ансамбли;
  • стари градски песни и романси;
  • индивидуални изпълнители;
  • възрастни и деца до 16 години – по всички категории.

Журито има право да пожелае изпълняването на част от заявената програма, ако тя надвишава посочените времеви граници. Независимо от това участниците трябва да бъдат готови, ако е необходимо, да изпълнят програмата в нейната цялост.

Концертите на Международен фолклорен фестивал „Евро фолк – Черно море” се излъчват на живо по Световната Internet телевизия „EuroFolkTV”.
По време на Фестивала ще бъдат направени студийни аудиозаписи и заснемане на професионални видеоклипове на програмата на участниците, на изпълненията, които са отличени от журито или срещу заплащане.
Продължителността на програмата не трябва да превишава 10 минути.
Препоръчително участниците да предвидят 3 дни престой. 
Направените записи ще се излъчват по 50 български кабелни телевизии и по сателитни телевизии с покритие в цяла Европа, както и по Световната интернет телевизия "EuroFolkTV" на адрес tv.eurofolk.com
По време на участието на колектива във Фестивала организаторите могат да го поканят да вземе участие в общи събития – Официално откриване, Официално закриване, дефиле, коктейл и други.
 
Филм от проведения през 2014 година фестивал - https://www.youtube.com/watch?v=S9LAnAo3ex8

Регламент:

Фолклорният фестивал “Евро фолк - Черно море” в град Приморско се провежда в рамките на пет конкурсни дни и вечерни концерти. Основна задача на организаторите е даването на възможност за изява на творческите колективи и включването им в една конкурсна програма, определяща най-добрите от тях и пропагандиране на призьорите чрез излъчване в Европейския телевизионен ефир. 
Фолклорният фестивал “Евро фолк - Черно море” се организира от Euro Folk Academy, Balkan Folk Academy и други организации в рамките на Музикални празници “Евро фолк” – Светът е телевизия.
Домакин на фестивала са градовете Приморско и Китен , Бургаска област, България.
 
Предварителна програма за 2016 можете да изтеглите ТУК
Предварителна програма за 2015 можете да изтеглите ТУК
Предварителна програма за 2014 можете да изтеглите ТУК
Предварителна програма за 2013 можете да изтеглите ТУК

Регламент за участие в конкурса:

За участие в конкурса е необходима акредитация на участниците, която се осъществява при следните условия:
Желаещите да участват във Фестивала попълват и подписват заявки за участие, с което заявителят приема условията, заложени в настоящия регламент.
Желателно е по пощата, на адреса на Euro Folk Academy, да се изпрати последният издаден албум на участника (групата) или демо записи. Желателно е към заявката да се прибави анотация за участника и рекламни материали – фотоси. Изпратените материали не се връщат.
При наличието на повече заявки от необходимите участия на конкурсния ден, журито прави предварителна селекция на участниците и писмено уведомява всички заявили за кой ден са допуснати до конкурсната програма.

Награди:

Голямата награда “Евро фолк” – Grand Prix "Orpheus" и диплом.
Журиращата комисия използва оценителната система на World association of folklore festivals - WAFF.
Фестивалът има състезателен характер и е оторизиран квалификационен кръг от системата на World Association of Folklore Festivals – WAFF
Първи награди “Орфей” в съответните категории и диплом. Определят се от журито, което спазва процедурни правила.
Всички призьори получават Почетен знак и грамоти за лауреати на “Евро фолк”. Наградите се раздават на церемония по време на церемонията по закриване.
По преценка на журито и продуцентите Euro Folk Academy изявени изпълнители и художествени ръководители се удостояват с Диплом за получаване на званието Maestro или Maestro Academic. Тези дипломи се изпращат до кметовете на Общини с молба за връчване по подходящ начин.
Всички призьори получават безплатно копие от телевизионния продукт, в който са влезли техни изпълнения и са излъчвани в България или Европа.
Участниците могат да си поръчат срещу заплащане пълни записи на техните изпълнения, включително видеоклипове, на компактдиск, видеокасета и DVD. Тези продукти са с право на излъчване в съответната страна.
Хонорари на участниците не се заплащат.

Крайният срок за заявките за участие е 15.04.2016 г.

Изричен текст: При одобрено от журито участие във Фестивала, колективите или представляващи ги организации отстъпват на организатора правото да бъде записано на аудио и видео, оформено в програма, представяща фестивала и излъчено по телевизионен канал или друг начин, за което се подписва договор.

Акредитации:

Всяка музикална компания, читалище, училище или независима организация може да изпрати свои представители на фестивала, като разходите по престоя им се поемат от изпращащата страна.

Общи условия:

Попълнените и подписани заявки за участие означават приемане на условията, заложени в настоящия регламент.
Регистрацията на участниците при пристигането им ще се извърши в град гр. Приморско, България. 
Пакетните цени за настаняването на групите са в зависимост от местата за настаняване.

Галерия

Други издания

8.7
19 – 23 Юни 2024

XX Международен фолклорен фестивал "Евро фолк - Черно море 2024"

Царево - Китен - Приморско България

Новини за фестивала

Виж всички