Фолклорен фестивал "Данфорови ритми" е музикално събитие със състезателен характер, част от Шампионатната система на Европейската асоциация на фолклорните фестивали - ЕАФФ с ранг на Локален шампионат по фолклор за региона на Северозападна България. Групи, които не желаят да бъдат оценявани, също могат да участват при същите условия.

Шампионатната система по фолклор включва локални, национални, регионални, международни и континентални шампионати по фолклорни изкуства. С най-висок ранг в Шампионатната система е Световният шампионат по фолклор “World Folk”. Йерархичната структура на Шампионатната система дава възможност на участниците за класиране и преминаване в следващ етап на различните по ранг шампионати. Шампионатната система е модерна платформа за популяризиране и опазване на културното наследство, която съчетава засилено конкурсно начало и високо ниво на представяне на участниците.

 

Организатори: Сдружение "Роден двор"

Партньори: Народно читалище "Просвета 1910", с. Галиче

Дата: 10-12 май 2024

Фестивалът се организира в рамките на Музикални празници "Евро фолк".

Музикалните празници "Евро фолк" се състоят от повече от четиридесет и пет музикални фестивала и се провеждат под егидата на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали - ЕАFF в различни европейски градове. Основно събитие на Музикални празници "Евро фолк" е Фестивал №1 в Европа на традиционните народни изкуства - Старопланински събор "Балкан фолк" в България. В него ежегодно участват от 7 000 до 15 000 музиканти, певци и танцьори.
Внимание заслужават и фестивалите в Санкт Петербург, Лондон, Париж, Рим, Прага, Будапеща, Несебър, Виена, Охрид, Краков, Барселона и др.

Регламент:

Основна задача на организаторите е даването на възможност за изява на творческите колективи и включването им в единна конкурсна програма, определяща най-добрите от тях и осигуряването им на квоти за Европейска или Световна сцена.

Регистрация и акредитация:

За участие в конкурса е необходима акредитация на участниците, която се осъществява при следните условия:
 1. Желаещите да участват в Шампионата попълват и подписват заявки за участие, в които съществува и изричен текст, указващ, че заявителят приема условията, заложени в настоящия регламент.
 2. Участниците сами организират своето пътуване до и от с. Галиче и сами плащат своите транспортни разходи.
 3. По време на участието на колектива в Шампионата, организаторите могат да го поканят да вземе участие в общи събития – Официално откриване, Официално закриване, дефиле, съпътстващи концерти, коктейл, мастер клас, конкурс за традиционни хлябове и други.
 4. Присъствието на поканените колективи в различните мероприятия по време на фестивала/във фестивалните дни е задължително.
 5. Участниците заплащат такса за участие в Фолклорен фестивал-конкурс "Данфорови ритми" /Локален Шампионат по фолклор/.
 6. За представяне на участниците във фестивала "Данфорови ритми" е необходимо да изпратите по електронен път към заявката анотация за участника, рекламни материали – фотоси, демо записи или линк към видео публикувано в социални медии за видео споделяне,
Формации, които могат да вземат участие в конкурсната програма:
 • фолклорни ансамбли;
 • фолклорни певчески и танцови групи;
 • хорове;
 • клубове за народни танци;
 • групи за стари градски песни;
 • духови и фолклорни оркестри;
 • индивидуални изпълнители и дуети;

Регистрация на участниците:

Регистрацията на участниците ще се извърши при пристигането им на събитието в сектор "Регистрация и информация"!
Потвърждение на заявката се извършва въз основа на подаване на заявка за участие от страна на колектива. След потвърждаване на заявката трябва да се заплати Такса участие.
На неявилите се колективи таксата за участие не се възстановява.
Една група може да участва максимум в две категории.
Всяка група има до 3 участия.
За всички участници се предлага възможност от обиколка на исторически и природни местности в село Галиче, конна езда, среща с поколенията и други предвидени културни и забавни дейности.
При одобрено участие в Шампионата, колективите или представляващи ги организации отстъпват на организатора правото изпълненията да бъдат записани на аудио и видео, оформени в програма, представяща фестивала и излъчени по телевизионен канал или друг начин, за което се подписва договор.

Оценяване:

Системата на оценяване включва следните категории:
A) Групи за народни песни, автентичен фолклор (хорове и хорове с акомпанимент)
B) Групи за народни песни, модерен аранжимент на фолклорна музика (хорове и хорове с акомпанимент)
C) Групи за народни танци, автентичен фолклор (фолклорни танцови групи, ансамбли)
D) Групи за народни танци - модерна хореография (фолклорни танцови групи, ансамбли)
E) Фолклорни ансамбли /смесени/ - автентичен фолклор (на живо вокал, инструментал и танци)
F) Фолклорни ансамбли /смесени/ - преработени изпълнения (на живо вокални, инструментални и танцови)
G) Фолклорни и класически инструментални състави (ансамбли, оркестри)
H) Фолклорни групи за пресъздаване на обичаи - реплики (фолклорни групи, ансамбли)

*i индивидуални изпълнители и дуети от всички категории освен E, F, H ;
*1 за всички категории има класиране на деца и младежи до 18 години. /в детските и младежките групи могат да участват до 30 % от участниците от различна възраст/
*2 за всички категории има класиране за над 18 години.

Журито на Фолклорен фестивал-конкурс "Данфорови ритми" използва оценителната система на Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали - EAFF и Световната Асоциация на Фолклорните Фестивали - WAFF.
Оценките на колективите, явили се в конкурсната програма, са валидни за класиране в Световната ранглиста /World ranking list of folklore/.

Журито е в тричленен състав. В журиращата комисия могат да участват само членове оторизирани от ЕАФФ.

Журито оценява по следните 3 критерия:
1. Ниво на сложност и техника на изпълнението
2. Представяне /костюми, реквизит, постановка, избор на репертоар/

3. Сценично поведение /поведение на сцена, контакт с публика, излъчване, артистичност/

Продължителността на програмата на отделните групи / участници не трябва да превишава:
 • Песни и танци до 10 мин.
 • Ансамблови изпълнения до 15 мин.
Журито има право да намали общата оценка при неспазване на регламента.

Награди:

 • Носителят на Голямата награда, Златен медал и Диплом за Абсолютен локален шампион по фолклор за 2024 година получава и парична премия от 500 лева. Паричната премия е предоставена от организаторите.
 • На шампионите се връчват златни медали, а за второ и трето място - сребърни и бронзови медали. Призьорите получават грамоти за лауреати и диплом за шампион по фолклор за 2024 в съответната категория.
 • В отделните категории могат да бъдат давани допълнителни златни, сребърни и бронзови медали със съответните дипломи.
 • Журито награждава най-добрите изпълнители с препоръка за участие в Национален, Балкански, Европейски или Световен шампионат по фолклор.
 • Всички участващи групи получават Дипломи и предметни награди.
 • Специални награди на журито за Автентичен костюм, Сценичен костюм, Съвременна обработка, Музикален съпровод, Артистичност, Солист и други.
 • Наградите се обявяват на церемония по време на Шампионата.

Такса за участие:

Участниците заплащат такса за участие в Локален Шампионат по фолклор "Данфорови ритми":
 • Такса правоучастие за индивидуален изпълнител, дует и трио - 30 /тридесет/ лв.
 • Такса правоучастие за групи на Шампионата по 10 /десет/ лева на човек за всяка категория, в която групата ще участва.

Хонорари на участниците не се изплащат.

Групите, желаещи да участват, трябва да попълнят Заявка за участие.
Попълнените заявки за участие означават приемане на условията, заложени в настоящия регламент.

Галерия

Други издания

6.0
12 – 14 Май 2023

Фолклорен фестивал "Данфорови ритми"

с. Галиче, общ. Бяла Слатина България

Новини за фестивала

Виж всички