Форумът ще се проведе при спазване на всички предпазни мерки, съобразени с изискванията на Министерството на здравеопазването.

Място: Велико Търново (Wikipedia)

Журито на World Cup of Folklore™ - Veliko Tarnovo 2023, Bulgaria използва оценителната система на Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали - EAFF и Световната Асоциация на Фолклорните Фестивали - WAFF.
Оценките на колективите, явили се в конкурсната програма на World Cup of Folklore™ - Veliko Tarnovo 2023, Bulgaria, са валидни за класиране в Световната ранг листа /World rank list of folklore/.
 
Паралелно със Старопланински събор "Балкан фолк", Националния шампионат по фолклор "Евро фолк 2023” се провежда и  World Cup of Folklore™ - Veliko Tarnovo 2023, Bulgaria.
Участниците в Старопланински събор "Балкан фолк", ще могат да вземат участие в Националния шампионат по фолклор "Евро фолк 2023” и/или Световна Купа по фолклор, България срещу заплатена такса за участие.

Организатори:

Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали - EAFF
Euro Folk Academy, World Folklore Academy, Event Vacation
Licence of World Association of Folklore Festivals - WAFF World Cup of Folklore
 
Музикалните празници "Евро фолк" се състоят от четиридесет и пет музикални фестивала и се провеждат под егидата на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали - ЕАFF в различни европейски градове. Основно събитие на Музикални празници "Евро фолк" е Фестивал №1 в Европа на традиционните народни изкуства - Старопланински събор “Балкан фолк” в България. В него ежегодно участват от 7 000 до 15 000 музиканти, певци и танцьори. Внимание заслужават и фестивалите в Санкт Петербург, Лондон, Париж, Рим, Прага, Будапеща, Несебър, Виена, Охрид, Краков, Барселона и др. Характерна особеност на Музикалните празници "Евро фолк" е, че всички изпълнения се записват с професионална аудио и телевизионна техника и най-добрите от тях се излъчват многократно по повече от 20 кабелни и сателитни телевизии, както и по Световната интернет телевизия "EuroFolkTV" на адрес tv.eurofolk.com
 
С тези дейности се изпълнява основната цел на Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали - EAFF за популяризиране на традиционните народни изкуства чрез огромните възможности на масмедиите. Запазването на многообразието на основните традиционни ценности и идентичността на различните националности, е гаранция за еволюцията на човечеството.
 
Концертите и състезателната програма на World Cup of Folklore™ - Veliko Tarnovo 2023, Bulgaria ще се излъчват на живо в сайта на телевизия "EuroFolkTV" на адрес: tv.eurofolk.com.

Предварителна програма:

12 Май 2023 - Концертна програма: начало - 14.00 часа - край - 21.00 часа
13 Май 2023 - Концертна програма: начало - 14.00 часа - край - 21.00 часа

14 Май 2023 - Концертна програма: начало - 14.00 часа - край - 19.30 часа

По време на участието на колектива в шампионата организаторите могат да го поканят да вземе участие в общи събития – Официално откриване, Официално закриване, дефиле, коктейл и други.

Програма на ХXVI Старопланински събор “Балкан фолк 2023”, НШФ и СКФ можете да разгледате - ТУК
Програма на ХXV  Старопланински събор “Балкан фолк 2022”, НШФ и СКФ можете да разгледате - ТУК
Програма на ХXIV Старопланински събор “Балкан фолк 2021”, НШФ и СКФ можете да разгледате - ТУК
Програма на ХXIII Старопланински събор “Балкан фолк 2019”, НШФ и СКФ можете да разгледате - ТУК
Програма на ХXII  Старопланински събор “Балкан фолк 2018”, НШФ и СКФ можете да разгледате - ТУК
Програма на ХXI   Старопланински събор “Балкан фолк 2017”, НШФ и СКФ можете да разгледате - ТУК
Програма на ХX    Старопланински събор “Балкан фолк 2016” и НШФ можете да разгледате - ТУК
Програма на ХIX   Старопланински събор "Балкан фолк 2015” и НШФ можете да разгледате - ТУК
Програма на ХVIII Старопланински събор “Балкан фолк 2014” и НШФ можете да разгледате - ТУК
Програма на ХVII  Старопланински събор “Балкан фолк 2013” и НШФ можете да разгледате - ТУК
Програма на ХVI   Старопланински събор “Балкан фолк 2012” и НШФ можете да разгледате - ТУК
Програма на XV    Старопланински събор “Балкан фолк 2011” и НШФ можете да разгледате - ТУК

Регламент:

Регламент за участие в VIII Световна купа по фолклор - Велико Търново 2023

За участие в конкурса е необходима акредитация на участниците, която се осъществява при следните условия:

 • Желаещите да участват в VIII Световна купа по фолклор - Велико Търново 2023 попълват заявки за участие. С попълването на заявката за участие в СКФ се удостоверява и участието в Старопланински събор “Балкан фолк" без да се попълва отделна заявка за участие в ССБФ. За участие и в НШП в частта "Забележки" се дописва "Групата желае да участва и в Националния шампионат по фолклор" без да се попълва отделна заявка за участие в НШФ.
 • Участниците в Старопланински събор "Балкан фолк 2023" заплащат такса за правоучастие на група/индивидуален от 5 лв. за минута участие на сцена. При участие на индивидуален изпълнител на сцена до 5 минути - таксата правоучастие е 25 лв. При участие на група на сцена до 10 минути - таксата правоучастие е 50 лв. При участие на ансамбъл на сцена до 15 минути - таксата правоучастие е 75 лв.
 • Участниците в Старопланински събор "Балкан фолк 2023" имат право да участват в XIII Български национален шампионат по фолклор "Евро фолк 2023" след заплащане на допълнителна такса от 10 лева на човек. Такса за индивидуален изпълнител, дует и трио таксата е 30 лв.
 • Участниците в Старопланински събор "Балкан фолк 2023" имат право да участват в VIII Световна купа по фолклор - Велико Търново 2023 след заплащане на допълнителна такса от 180 лева на група. Такса за индивидуален изпълнител, дует и трио е 60 лв.
 • При участие едновременно в Български Национален шампионат по фолклор и Световна купа по фолклор получавате 10% отстъпка от таксите за участие.
 • Таксата се заплаща до 10.04.2023г.
 • Продължителността на програмата не трябва да превишава 5 минути за индивидуални изпълнители, 10 минути за групи и 15 минути за ансамбли.
 • Участниците сами организират своето пътуване до и от Велико Търново и сами заплащат своите транспортни разходи.

Регламент конкурс:

Системата на оценяване включва следните категории:
A) Групи за народни песни, автентичен фолклор (хорове и хорове с акомпанимент)
B) Групи за народни песни, модерен аранжимент на фолклорна музика (хорове и хорове с акомпанимент)
C) Групи за народни танци, автентичен фолклор (фолклорни танцови групи, ансамбли)
D) Групи за народни танци - модерна хореография (фолклорни танцови групи, ансамбли)
E) Фолклорни ансамбли /смесени/ - автентичен фолклор (на живо вокал, инструментал и танци)
F) Фолклорни ансамбли /смесени/ - преработени изпълнения (на живо вокални, инструментални и танцови)
G) Фолклорни и класически инструментални състави (ансамбли, оркестри)
H) Фолклорни групи за пресъздаване на обичаи - реплики (фолклорни групи, ансамбли)

I) Групи за стари градски песни или класическа музика (групи, ансамбли)

*i индивидуални изпълнители и дуети от всички категории освен E, F, H ;
*1 за всички категории има класиране на децата и младежи до 18 години. / в детските и младежките групи могат да участват до 30 % от участниците от различна възраст /
*2 за всички категории има класиране за над 18 години.

Формации, които могат да вземат участие в конкурсната програма:
 • фолклорни ансамбли;
 • фолклорни певчески и танцови групи;
 • хорове;
 • клубове за народни танци;
 • групи за стари градски песни;
 • духови и фолклорни оркестри;
 • индивидуални изпълнители и дуети.
Журито оценява по следните 3 критерии:
 1. Ниво на сложност и техника на изпълнението
 2. Представяне /костюми, реквизит, постановка, избор на репертоар/
 3. Сценично поведение /поведение на сцена, контакт с публика, излъчване, артистичност/
 • Оценките на колективите, явили се в конкурсната програма на оторизираните конкурси, са валидни за класиране в Световната ранг листа /World ranking list of folklore/.
 • Оценителната система е десет точкова, като се взема средно аритметично от сбора на критериите.
 • Журито има право да намали общата оценка при неспазване на регламента.

По време на World Cup of Folklore™ - Veliko Tarnovo, Bulgaria ще бъдат направени студийни аудиозаписи и заснемане на професионални видеоклипове на програмата на участниците, чиито изпълнения журито е наградило със заснимане на видеоклип или срещу заплащане.

Изричен текст: При одобрено от журито участие в Шампионата, колективите или представляващи ги организации отстъпват на организатора правото да бъде записано на аудио и видео, оформено в програма, представяща фестивала и излъчено по телевизионен канал или друг начин, за което се подписва договор.

Награди:

 • Голямата награда World Cup of Folklore™ - Veliko Tarnovo 2023, Bulgaria, златен медал и диплом.
 • Ваучери за участие в World Championship of Folklore "WORLD FOLK" и други награди на обща стойност - 2000 Евро.
 • По преценка на журито се присъжда Номинация World Cup of Folklore™, която дава право за участие в класирането за Grand Prix World Cup of Folklore.
 • Първи награди в съответните категории и диплом за World Cup of Folklore™ - Veliko Tarnovo 2023 Bulgaria за съответната категория. На шампионите се връчват златни медали, а за второ и трето място - сребърни и бронзови медали. По преценка на журито в отделните категории могат да бъдат давани допълнителни златни, сребърни и бронзови медали със съответните дипломи.
 • Журито награждава най-добрите изпълнители с препоръка за участие в Балкански, Европейски, Световен Шампионат по фолклор.
 • Журито награждава най-добрите изпълнения с безплатно заснимане и изработване на видеоклип.
 • Всички участници получават Грамоти, Дипломи и предметни награди. Наградите се раздават на церемония по време на Музикални празници "Евро фолк" – Светът е телевизия.
 • По преценка на журито и продуцентите Euro Folk Academy изявени изпълнители и художествени ръководители се удостояват с Диплом за получаване на званието Maestro или Maestro Academic. Тези дипломи се изпращат до Кметовете на Общини с молба за връчване по подходящ начин.
 • Участниците могат да си поръчат срещу заплащане пълни записи на техните изпълнения, включително видеоклипове, на DVD. 

Категориите на World Cup of Folklore™ - Veliko Tarnovo, Bulgaria са съобразени с категориите от Световната ранг листа по фолклор.
Събраните точки от класирането са с коефициент за World Cup of Folklore™.

Точки валидни за Световната ранг листа по фолклор:
 
Шампионат 
Коефициент  
   Точки за участие
Точки по категории
Първи кръг
Точки по
състезание за Гранд При
 Втори кръг
Регионален
/Международен/
World Cup of Folklore™
3
15
   1. 150 
2.  75
3.  45
1. 300
2. 150
3. 105
Следващ: - 6т.

Регистрация на участниците:

Регистрацията се извършва въз основа на подаване на заявка за участие от страна на колектива. След потвърждаване на заявката трябва да се изплати авансово плащане.
Регистрацията на участниците при пристигането им ще се извърши в офис на ул. "Цар Тодор Светослав" № 59 в центъра на Велико Търново.

Шампиони

Представителен танцов състав "Хемус" към Община Враца

гр. Враца България

ПЪРВО МЯСТО от Осмата Световна купа по фолклор - Велико Търново 2023, носител на златен медал в категория "Народни танци, модерна хореография"

Gombak Culture Group at Selangor State Education Department

Shah Alam, Selangor Малайзия

ВТОРО МЯСТО от Осмата Световна купа по фолклор - Велико Търново 2023, носител на златен медал в категория "Народни танци, автентичен фолклор"

Хор "Родолюбец" към Теоретичен лицей "Христо Ботев"

с. Валя Пержей, Тараклийски район Република Молдова

ТРЕТО МЯСТО от Осмата Световна купа по фолклор - Велико Търново 2023, носител на златен медал в категория "Народни песни, модерен аранжимент на фолклорна музика"

Танцов състав "Средногорски полъх"/ Сдружение с нестопанска цел "Танцов състав Средногорски полъх"

гр. Ихтиман България

Носител на златен медал в категория "Народни танци, модерна хореография" и номинация за Grand prix от Осмата Световна купа по фолклор - Велико Търново 2023

Галерия

Други издания

8.8
8 – 13 Май 2024

IX Световна купа по фолклор - Велико Търново 2024

Велико Търново България
8.8
8 – 14 Май 2023 Online

VIII Световна купа по фолклор - Велико Търново 2023 - онлайн

Велико Търново България
8.8
12 – 16 Май 2022

VII Световна купа по фолклор - Велико Търново 2022

Велико Търново България
8.8
9 – 15 Май 2022 Online

VII Световна купа по фолклор - Велико Търново 2022 - онлайн

Велико Търново България
8.8
13 – 17 Май 2021

VI Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021

Велико Търново България
8.8
4 – 12 Май 2021 Online

VI Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021 - онлайн

Велико Търново България
8.8
2 – 11 Декември 2020 Online

V Световна купа по фолклор - Велико Търново 2020 - онлайн

Велико Търново България
8.8
9 – 19 Май 2019

Световна купа по фолклор - Велико Търново 2019

Велико Търново България
8.8
10 – 20 Май 2018

Световна купа по фолклор - Велико Търново 2018

Велико Търново България
8.8
11 – 21 Май 2017

Световна купа по фолклор - Велико Търново 2017

Велико Търново България
8.8
12 – 22 Май 2016

World Cup of Folklore - Veliko Tarnovo 2016

Велико Търново България

Новини за фестивала

Виж всички