Организатори

Euro Folk Academy
Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали - EAFF
Licence of World Association of Folklore Festivals - WAFF World Cup of Folklore

World Cup of Folklore™ - Veliko Tarnovo, Bulgaria се провежда в рамките на Музикалните празници “Евро фолк".

Журито на World Cup of Folklore™ - Veliko Tarnovo, Bulgaria използва оценителната система на Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали - EAFF и Световната Асоциация на Фолклорните Фестивали - WAFF.
Оценките на колективите, явили се в конкурсната програма на World Cup of Folklore™ - Veliko Tarnovo 2021 online, Bulgaria, са валидни за класиране в Световната ранг листа /World ranking list of folklore/.
 

Уважаеми приятели, екипът на Европейската асоциация на фолклорните фестивали – ЕАФФ, (ICH) партньор на ЮНЕСКО, има удоволствието да ви покани за участие в Шестото издание на Световна купа по фолклор – Велико Търново 2021! Предвид кризисната обстановка в целия свят, тази година авторитетната фолклорна надпревара ще се проведе и виртуално, като осигури на фолклорни ансамбли, групи и солисти от целия свят платформа за изява, творчески контакти, здрава конкурентна среда, престижни награди, покани за участие при преференциални условия в шампионатната система на ЕАФФ, благодарствени писма за ръководители и педагози. Без да напускате страната си, Вие получавате възможност да представите културата си на световно равнище, а Вашите изпълнения ще оценява висококвалифицирано международно жури. С участието си в онлайн версията на VI Световна купа по фолклор – Велико Търново 2021 онлайн Вие ще популяризирате изкуството си пред неограничена зрителска аудитория, която ще може да гласува на страницата на събитието в сайта на ЕАФФ. Спечелвайки симпатиите на виртуалната публика, Вие или Вашата група имате шанс да станете носители на „Наградата на зрителите“!   

Нека с тази нова форма на общуване преодолеем изолацията и останем заедно и в това предизвикателство, защото фолклорът винаги е бил, е и ще бъде споделено познание! Благодарим на всички, които ще се включат и въпреки трудното време остават силни и мотивирани в името на фолклора!

Предварителна програма:

25.01.2021 г. – 02.05.2021 г. - приемане на заявки и видеозаписи
04.05.2021 г. - публикуване на видеозаписите на всички участници и стартиране на онлайн гласуване до 10.05.2021 г.
10.05.2021 г. - заседание на журиращата комисия
12.05.2021 г. - публикуване на резултатите от онлайн гласуването и оценките на журито.
12.05.2021 г. - Онлайн среща на художествените ръководители и журиращата комисия, закриване на конкурса.

Регламент:

Основна задача на организаторите е даването на възможност за изява на творческите колективи и включването им в една конкурсна програма, определяща най-добрите от тях.

Участващи групи могат да бъдат:
 • фолклорни ансамбли;
 • фолклорни певчески и танцови групи;
 • хорове;
 • клубове за народни танци;
 • групи за стари градски песни;
 • духови и фолклорни оркестри;
 • индивидуални изпълнители, дуети, триа.
За участие в конкурса е необходима акредитация на участниците, която се осъществява при следните условия:
 • Желаещите да участват в шампионата попълват заявка за участие. Подаването на заявка означава съгласие с Регламента на онлайн изданието на VI Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021 - онлайн.
 • За всеки индивидуален изпълнител или формация се попълва отделна заявка.
 • В шампионата могат да вземат участие индивидуални изпълнители и формации от всички държави по света.
 • Без възрастови ограничения на участниците.
 • Всеки индивидуален изпълнител, вокална група, танцов състав, народен оркестър или ансамбъл участва с едно изпълнение.
 • Участниците носят отговорност за спазването на законите за авторското право и сродните им права.
 • Видеозаписите на изпълненията се изпращат заедно със заявката за участие до 2.05.2021 г. на e-mail: office@eaff.eu чрез уеб платформите за пренос на данни: We Transfer, DOX или чрез линк към видео публикувано в YouTube или Google Drive.
 • След изпращането на заявката ще получите потвърждение за участие.

Регламент конкурс:

Системата на оценяване включва следните категории:
A) Групи за народни песни, автентичен фолклор (хорове и хорове с акомпанимент)
B) Групи за народни песни, модерен аранжимент на фолклорна музика (хорове и хорове с акомпанимент)
C) Групи за народни танци, автентичен фолклор (фолклорни танцови групи, ансамбли)
D) Групи за народни танци - модерна хореография (фолклорни танцови групи, ансамбли)
E) Фолклорни ансамбли /смесени/ - автентичен фолклор (на живо вокал, инструментал и танци)
F) Фолклорни ансамбли /смесени/ - преработени изпълнения (на живо вокални, инструментални и танцови)
G) Фолклорни и класически инструментални състави (ансамбли, оркестри)
H) Фолклорни групи за пресъздаване на обичаи - реплики (фолклорни групи, ансамбли)
I) Групи за стари градски песни или класическа музика (групи, ансамбли)

*i индивидуални изпълнители и дуети от всички категории освен E, F, H ;
*1 за всички категории има класиране на децата и младежи до 18 години. / в детските и младежките групи могат да участват до 30 % от участниците от различна възраст /
*2 за всички категории има класиране за над 18 години.

Времетраене на изпълненията:
Песни и инструментални изпълнения – от 2 до   5 мин.
Хора и танци                                               – от 3 до 10 мин.

Обичаи и ансамблови постановки       – от 5 до 15 мин.

Изисквания за видеофайловете:
- Приемат се любителски и професионални видеозаписи, направени до 2 години назад.
- За любителските записи използвайте най-високата разделителна способност на Вашето снимачно устройство и снимайте от статив, хоризонтално. Груповите изпълнения да се снимат в общ план. Преди да изпратите файла, проверете за аудио и видео дефекти. Препоръчителен формат на видеото .mp4 – 8 MB, HD.
- Допуска се използване на видео, заснето по време на фестивали от системата на ЕАФФ или на други конкурси и концерти.
- Препоръчително е участниците да бъдат облечени в национални костюми.
- Озаглавявайте видеофайловете с имената на изпълнението и групата; при индивидуалните изпълнители - името на изпълнението и фамилията.

Такса за участие:

Участниците заплащат такса за участие в онлайн изданието на World Cup of Folklore™ - Veliko Tarnovo 2021, Bulgaria:
 • Индивидуален изпълнител                                                      - 25 Евро.
 • Камерни групи: дуо, трио, квартет и т.н. (до 12 участници)  - 35 Евро на група
 • Хорове, оркестри и ансамбли - (над 13 участници)              - 75 Евро на група

Таксата за участие се заплаща след попълване на заявка за участие и одобрение на видеото за включване в конкурса. Организационният екип изпраща на одобрените за участие потвърждение за участие с необходимите платежни инструкции.

Допълнителна такса:
 • Персонална диплома да участие в VI World Cup of Folklore™ - Veliko Tarnovo 2021 - 2 Евро на участник.
Бонуси:
 • Оценките от участието в онлайн конкурса VI World Cup of Folklore™ - Veliko Tarnovo 2021 ще бъдат валидни за класиране в Световната ранг листа /World ranking list of folklore/ (https://waff.org/) без допълнителна такса.
 • С участието си в VI World Cup of Folklore™ - Veliko Tarnovo 2021 групата придобива статут на член на ЕАФФ, без да заплаща встъпителната вноска за 2021 на стойност 150 лв.
 • Пълноплатените колективни и индивидуални членове на ЕАФФ за 2021 г. ще получат 50% отстъпка от таксата за участие.

Оценяване и награди:

Видеозаписите на всички участници ще бъдат публикувани в специално създадена платформа в сайта на ЕАФФ на 04.05.2021 г., с което ще стартира и онлайн гласуването на зрителите. Периодът за гласуване ще продължи до 23:59:59 CET часа на 10.05.2021 г. След този срок, харесванията няма да бъдат отчитани за класирането. Победителят ще се определи по броя на харесванията на публиката. Участниците с най-висок резултат ще получат Грамота „Награда на зрителите“.

Членове на журиращата комисия, оторизирани от ЕАФФ:
 • Участниците ще бъдат оценявани от висококвалифицирано жури, състоящо се от признати дейци на културата, поканени от организаторите.
 • Оценителната система е 60-точкова, като се взема средно аритметично от сбора на критериите.
 • Журито има право да намали общата оценка при неспазване на регламента
Журиращата комисия оценява по следните 3 критерия:
1. Ниво на сложност и техника на изпълнението
2. Представяне /костюми, реквизит, постановка, избор на репертоар/

3. Сценично поведение /поведение, излъчване, артистичност/

Награди на журиращата комисия:
 • Предвиден награден фонд  - 4000 евро.
 • Всички индивидуални изпълнители и формации ще получат Диплом за участие в онлайн изданието на VI Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021 онлайн.
 • Пропърки да участие в XI Световен шампионат по фолклор “World Folk” 2021, Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2021 и други от шампионатната системата на ЕАФФ.
 • Журито присъжда Грамоти - ЛАУРЕАТ I, II и III-та степен в отделните категории. По преценка на журито участниците ще получат и 10% отстъпка от таксата за участие в XI Световен шампионат по фолклор “World Folk” 2021, Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2021, Световна купа по фолклор - Велико Търново 2022 и др.
 • Специални награди на журито за Автентичен костюм, Сценичен костюм, Съвременна обработка,  Артистичност, Солист,  Откритие, Приемственост между поколенията и други.
 • Специална награда на ЕврофолкТВ tv.eurofolk.com – един от участниците (група или индивидуален изпълнител) ще бъде награден с безплатно заснемане на видеоклип. Организацията и заснемането на видеоклипа ще се осъществят при участието на носителя на наградата в Европейски шампионат или Световен шампионат по фолклор през следващите години.
 • Във всяка категория и възрастова група, според нивото на представяне и общия сбор от оценките на журито, участниците получават званията:
  • Лауреат I степен (Златна диплома)         -  от 150,01 до 180,00 точки
  • Лауреат II степен (Сребърна диплома)    - от 120,01 до 150,00 точки
  • Лауреат III степен (Бронзова диплома)    - от   90,01 до 120,00 точки
  • Дипломант (Медна диплома)                                      - до   90,00 точки
  • Броят на дипломите за лауреати не е ограничен.
 • ТРЕТО МЯСТО – бронзов медал, Приз - Купа, Диплом и парична премия от 200 Евро във вид на ваучер за участие в Световен шампионат по фолклор “World Folk“.
 • ВТОРО МЯСТО – сребърен медал, Приз - Купа, Диплом и парична премия от 300 Евро във вид на ваучер за участие в Световен шампионат по фолклор “World Folk”.
 • ПЪРВО МЯСТО – златен медал, Диплом, Приз - Голямата награда “World Cup 2021” – Grand Prix, Приз - Купа и парична премия от 700 Евро във вид на ваучер за участие в Световен шампионат по фолклор “World Folk”.
 • Ваучерите са със срок на валидност 3 години.
 • Благодарствени писма за педагози и ръководители се изпращат до Кметовете на Общини с молба за връчване по подходящ начин.
 • Всички дипломи и ваучери ще бъдат изпратени по e-mail в .pdf формат, по пощата или по желание на наградените участници - връчени на живо при участията им във фестивалите и в шампионатната система на ЕАФФ в България през 2021 г. и 2022 г.

Категориите на World Cup of Folklore™ - Veliko Tarnovo, Bulgaria са съобразени с категориите от Световната ранг листа по фолклор. Събраните точки от класирането са с коефициент за World Cup of Folklore™.

Точки валидни за Световната ранг листа по фолклор.

Шампионат  Коефициент      Точки за участие

Точки по категории

Първи кръг

Точки по

състезание за Гранд При

 Втори кръг

Регионален

/Международен/

World Cup of Folklore™

3 15
   1. 150 
2.  75
3.  45
1. 300
2. 150
3. 105
Следващ: - 6т.
 
ОНЛАЙН СРЕЩА на художествените ръководители и журиращата комисия. Екипът на Европейската асоциация на фолклорните фестивали – EAФФ разбира необходимостта от живата връзка между съмишленици и колеги в сферата на фолклорните изкуства. Предвид обстоятелствата, причинени от световната пандемия, ЕАФФ ще осигури възможност за обмяна на впечатления и идеи чрез провеждането на онлайн среща. Всеки от ръководители, при желание ще бъде включен в онлайн срещата и ще получи на имейла си покана.

Общи условия:

Таксите за участие се превеждат в срок до 04.05.2021 г. чрез Банка или карта.
Сумите за паричните преводи са за сметка на изпращащата страна.
Хонорари на участниците не се изплащат.
Попълнените заявки за участие означават приемане на условията, заложени в настоящия регламент.
 

Изричен текст: При одобрено от журито участие в Шампионата, колективите или представляващи ги организации отстъпват на организатора правото участието да бъде ползвано, оформено в програма, представяща фестивала и излъчено в телевизионен канал или друг начин.

Шампиони

Exotica Borneo

Depok Индонезия

Диплом за участие в онлайн изданието на VI Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021; Лауреат I степен (Златна диплома); ПЪРВО МЯСТО - златен медал, Диплом, Приз - Голямата награда "World Cup 2021" - Grand Prix, Приз - Купа и парична премия от 700 Евро във вид на ваучер за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk"

Sri Aman Secondary Girls' School PJ (3)

PETALING JAYA Малайзия

Диплом за участие в онлайн изданието на VI Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021; Лауреат I степен (Златна диплома); ВТОРО МЯСТО - сребърен медал, Приз - Купа, Диплом и парична премия от 300 Евро във вид на ваучер за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk"

FOLCLORIC FOUNDATION OSMANEAN GRAUSOR

UNIREA Румъния

Диплом за участие в онлайн изданието на VI Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021; Лауреат I степен (Златна диплома); ТРЕТО МЯСТО - бронзов медал, Приз - Купа, Диплом и парична премия от 200 Евро във вид на ваучер за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk"

Дуэт Дмитрий Рытов и Виталий Веселов

Санкт-Петербург Русия

Диплом за участие в онлайн изданието на VI Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Специална награда на журито за Ниво на сложност и техника на изпълнението, Препоръка за участие в Световна купа по фолклор - Велико Търново 2022 и 10% отстъпка от таксата за участие

Folk Dance Group "Spicushor"

Causani Република Молдова

Диплом за участие в онлайн изданието на VI Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Диплом "Откритие", Специална награда на журито за сценично поведение, Препоръка за участие в Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2021 и 10% отстъпка от таксата за участие

Aryaguna

Jakarta Timur Индонезия

Диплом за участие в онлайн изданието на VI Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Специална награда на EuroFolk TV, Препоръка за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk"

Образцовый ансамбль славянской песни "Щедрик", старшая группа "Добродея"

Геленджик Русия

Диплом за участие в онлайн изданието на VI Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Специална награда на Евро Фолк Академия, Препоръка за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk" 2021 и 10% отстъпка от таксата за участие

Song and Dance Ensemble "HYŻNIACY"

Rzeszów Полша

Диплом за участие в онлайн изданието на VI Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Специална награда на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали - EAFF, Препоръка за участие в Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2021 и 10% отстъпка от таксата за участие

DUET

PUDU Малайзия

Диплом за участие в онлайн изданието на VI Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Диплом "Откритие", Препоръка за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk"

Tamburaški orkestar Glazbene škole Dugo Selo

Dugo Selo Хърватска

Диплом за участие в онлайн изданието на VI Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Препоръка за участие в Световна купа по фолклор - Велико Търново 2022 и 10% отстъпка от таксата за участие

Dance department

Bratislava Словакия

Диплом за участие в онлайн изданието на VI Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Диплом "Откритие", Препоръка за участие в Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2021 и 10% отстъпка от таксата за участие

Dr. Dario Cebic

Dugo Selo Хърватска

Диплом за участие в онлайн изданието на VI Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021, Лауреат I степен (Златна диплома)

Jozsef Terek

Hevizgyork Унгария

Диплом за участие в онлайн изданието на VI Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Препоръка за участие в Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк"

Children's folklore ensemble Čečinka

Bratislava Словакия

Диплом за участие в онлайн изданието на VI Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Диплом "Откритие", Специална награда на World Folklore Academy, Препоръка за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk" 2021 и 10% отстъпка от таксата за участие

Svadara

Jakarta Selatan Индонезия

Диплом за участие в онлайн изданието на VI Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Диплом "Откритие", Препоръка за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk" 2021 и 10% отстъпка от таксата за участие

Sri Aman Secondary Girls' School PJ (2)

PETALING JAYA Малайзия

Диплом за участие в онлайн изданието на VI Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Препоръка за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk" 2021 и 10% отстъпка от таксата за участие

Dance ensemble "Magika"

Causani Република Молдова

Диплом за участие в онлайн изданието на VI Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Диплом "Откритие", Препоръка за участие в Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2021 и 10% отстъпка от таксата за участие

Ganong

Jakarta Timur Индонезия

Диплом за участие в онлайн изданието на VI Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Препоръка за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk"

Вокален ансамбъл "Елбетица"

София България

Диплом за участие в онлайн изданието на VI Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Препоръка за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk"

NURAIN AFIQAH MUHAMMAD RIZAL

KUALA LUMPUR Малайзия

Диплом за участие в онлайн изданието на VI Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Препоръка за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk"

Kulturno-umjetničko društvo TONO HROVAT

Velika Kladuša Босна и Херцеговина

Диплом за участие в онлайн изданието на VI Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Препоръка за участие в Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк" 2021 и 10% отстъпка от таксата за участие

Mambo Simbo

Depok Индонезия

Диплом за участие в онлайн изданието на VI Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Специална награда на журито за Представяне /костюми, реквизит, постановка, избор на репертоар/, Препоръка за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk" 2021 и 10% отстъпка от таксата за участие

ТС "Ситовци"

с. Ситово България

Диплом за участие в онлайн изданието на VI Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Препоръка за участие в Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк"

ЖФГ "Ситовски снахи"

с. Ситово България

Диплом за участие в онлайн изданието на VI Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021, Лауреат I степен (Златна диплома)

DANCE GROUP

PUDU Малайзия

Диплом за участие в онлайн изданието на VI Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Диплом "Откритие", Препоръка за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk"

Sri Aman Secondary Girls' School PJ (1)

PETALING JAYA Малайзия

Диплом за участие в онлайн изданието на VI Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Препоръка за участие в Световна купа по фолклор - Велико Търново 2022 и 10% отстъпка от таксата за участие

Serbian Folk Dance Ensemble "VEZ"

Toronto Канада

Диплом за участие в онлайн изданието на VI Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Специална награда на Световна Асоциация на Фолклорните Фестивали - WАFF, Препоръка за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk" 2021 и 10% отстъпка от таксата за участие

SEDESAP MUSE

KUALA LUMPUR Малайзия

Диплом за участие в онлайн изданието на VI Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021, Лауреат I степен (Златна диплома)

SERI KENCHANA MALAYSIA

PUTRAJAYA Малайзия

Диплом за участие в онлайн изданието на VI Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Препоръка за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk" 2021 и 10% отстъпка от таксата за участие

Unit Kesenian Querencia

Jakarta Selatan Индонезия

Диплом за участие в онлайн изданието на VI Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Награда на публиката

Anievizetty Binius @ Julius

Keningau Малайзия

Диплом за участие в онлайн изданието на VI Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021, Лауреат I степен (Златна диплома)

Вяра Ивайлова Койнова

Шумен България

Диплом за участие в онлайн изданието на VI Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Диплом "Откритие"

Дует "Магия"

с. Ситово България

Диплом за участие в онлайн изданието на VI Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021, Лауреат I степен (Златна диплома)

NUR AINA RAZAK

PUDU Малайзия

Диплом за участие в онлайн изданието на VI Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021, Лауреат I степен (Златна диплома)

Anak Bagus/ Dancers: Artemis Minoo Putri Fahim Moghadam & Anna Zahra Adolfsson

Malmoe Швеция

Диплом за участие в онлайн изданието на VI Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Препоръка за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk"

Атанаска Ченева

с. Ситово България

Диплом за участие в онлайн изданието на VI Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021, Лауреат I степен (Златна диплома)

Ансамбль Кубанского казачьего центра "Баско"

Геленджик Русия

Диплом за участие в онлайн изданието на VI Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Награда за най-малък участник

JEMARI TARI

Petaling Jaya Малайзия

Диплом за участие в онлайн изданието на VI Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021, Лауреат I степен (Златна диплома), Препоръка за участие в Световна купа по фолклор - Велико Търново 2022 и 10% отстъпка от таксата за участие

Chamber groups Xoaňáčik

Nitrianske Pravno Словакия

Диплом за участие в онлайн изданието на VI Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома), Препоръка за участие в Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк"

Хольда

Санкт-Петербург Русия

Диплом за участие в онлайн изданието на VI Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома), Препоръка за участие в Европейски шампионат по фолклор "Евро фолк"

Nawan Cultural Dance Troupe

Zamboanga City Филипини

Диплом за участие в онлайн изданието на VI Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома), Препоръка за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk" 2021 и 10% отстъпка от таксата за участие

Osypova Taisiia, участник детского фольклорного ансамбля "Макивка"

Visaginas Литва

Диплом за участие в онлайн изданието на VI Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

Menari Bagus/ Dancers: Eka Resmiati Gunnarsson, Patricia Velasco, Amra Crupic

Malmoe Швеция

Диплом за участие в онлайн изданието на VI Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома), Препоръка за участие в Световен шампионат по фолклор "World Folk"

Василка Кичукова

Дряново България

Диплом за участие в онлайн изданието на VI Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

Певческа група "Шарена китка"

с. Долно Камарци България

Диплом за участие в онлайн изданието на VI Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021, Лауреат II степен (Сребърна диплома)

Галерия

Други издания

8.8
8 – 13 Май 2024

IX Световна купа по фолклор - Велико Търново 2024

Велико Търново България
8.8
11 – 15 Май 2023

VIII Световна купа по фолклор - Велико Търново 2023

Велико Търново България
8.8
8 – 14 Май 2023 Online

VIII Световна купа по фолклор - Велико Търново 2023 - онлайн

Велико Търново България
8.8
12 – 16 Май 2022

VII Световна купа по фолклор - Велико Търново 2022

Велико Търново България
8.8
9 – 15 Май 2022 Online

VII Световна купа по фолклор - Велико Търново 2022 - онлайн

Велико Търново България
8.8
13 – 17 Май 2021

VI Световна купа по фолклор - Велико Търново 2021

Велико Търново България
8.8
2 – 11 Декември 2020 Online

V Световна купа по фолклор - Велико Търново 2020 - онлайн

Велико Търново България
8.8
9 – 19 Май 2019

Световна купа по фолклор - Велико Търново 2019

Велико Търново България
8.8
10 – 20 Май 2018

Световна купа по фолклор - Велико Търново 2018

Велико Търново България
8.8
11 – 21 Май 2017

Световна купа по фолклор - Велико Търново 2017

Велико Търново България
8.8
12 – 22 Май 2016

World Cup of Folklore - Veliko Tarnovo 2016

Велико Търново България

Новини за фестивала

Виж всички